Aktiviteter i Urho Kekkonens nationalpark

15.4.2024
Anterinmukka ödestuga: Bastun är tillfälligt stängd från och med 15.4.2024. Vid en inspektion har brister i brandsäkerheten upptäckts.

Kom och njut av fjällstugornas lugn och den oändligt vida fjällvildmarken. Man kan uppleva vildmarkskänslan genom långa utflykter i parkens vidsträcka vildmarksdelar, eller fotvandringar och skidturer ända till dagsutflyktsområdet precis intill Saariselkä. Nationalparken indelas i en basdel som är avsedd för dagsutflykter och vildmarksdelarna Saariselkä, Kemi-Sompio och Nuortti som lämpar sig för vildmarksutflykter.

Utfärder

Vandrare går på en utmärkt vandringsled i det snöfattiga fjällandskapet. I bakgrunden öppnar sig ett soligt fjällandskap i början av vintern.

De vida vildmarksområdena i Urho Kekkonens nationalpark kan upplevas på skidor på vintern och till fots då snön har smält. Att röra sig utanför de markerade lederna kräver att vandraren har kunskap om vildmarker och orientering. På vintern är den djupa snön extra utmanande. Det är nödvändigt att ha karta och kompass i området, eftersom endast GPS-positionering inte är tillräcklig i vildmarken. Man kan övernatta i de många öde- och reserveringsstugorna i parken som är försedda med ved och belägna en dagsutflykt från varandra.

Även om lederna inte märkts ut i terrängen, har det bildats gångar i vildmarksdelarna. Sådana återfinns oftast i medelsvår terräng. En av de populäraste omarkerade lederna är Kiilopää–Suomuruoktu–Tuiskukuru–Luirojärvi–Lankojärvi–Kiilopää (70–80 km).

En vandrare ser på färgprakten på höstfjället. Över fjällandskapet ses mörka tjocka moln.

Skida

I närheten av Saariselkä, Kiilopää och Kakslauttanen har skidare tillgång till ett nät av underhållna spår för dagsutflykter. I området finns 200 km av underhållna skidspår, varav 70 km finns i Urho Kekkonens nationalparks basområde. Antalet spår varierar enligt snöläget – spårnätet är som störst på vårvintern då det finns mest snö.

Det finns skidspår i olika svårhetsklasser, för såväl söndagsskidare som entusiaster. Största delen av skidspåren lämpar sig för såväl traditionell stil som fristil. Längs spåren finns raststugor med ved och skärmskydd för matpauser.

Skidspår krossar öppningen i skogen. I solskenet några skidare i skidspåret. I bakgrunden syns en liten stuga i skogsbrynet.

Vandra

Man kan också njuta av naturen i Urho Kekkonens nationalpark genom att vandra längs de markerade lederna. I närheten av Saariselkä, Kiilopää och Kakslauttanen har lämpliga led för dagsutflykter (200 km) märkts ut. Av dem finns 80 km i Urho Kekkonens nationalparks basområde. Längs vandringsleden kan du vila dig i raststugor och skärmskydd som utrustats med ved. Lederna har varierande svårhetsgrad. På naturstigarna som passar för personer i alla åldrar med olika kondition (1‒7 km) finns informationstavlor som berättar om den lokala naturen och kulturen. Naturstigar finns intill Saariselkä, Kiilopää och Tankavaara. På vintern kan man gå med snöskor på naturstigarna.

På bron två vandrare som korsar den lilla älven.  Älven slingrar sig genom tallmoskogen. I bakgrunden syns en liten sandås.

Markerade leder som lämpar sig för flera dagars vandringsturer är utflyktsleden Kemihaara–Korvatunturinmurusta som leder mot Korvatunturi (18 km en väg), Nuortti utflyktsled som följer Nuortti kanjon (40 km, rundslinga) och den historiska Ruijanpolku-leden (35 km en väg), som i söder går igenom Sompio naturpark. Längs leden finns ödestugor, skärmskydd och eldplatser. Lederna har varierande svårhetsgrad: Leden Kemihaara–Korvatunturinmurusta är medelsvår, Nuortti-leden och Ruijanpolku är svåra.

I bakgrunden fjäll med två vassa fjälltoppar. I förgrunden granskog.

Övriga aktiviteter

Hitaasti virtaavan joen rannalla seisoo kalastaja. Joen ylle kaartuu muutamia puita, yksi niistä on edustalla.

  • Fågelskådning: I nationalparken kan man se t.ex. kungsörn, lavskrika, ripa och ljungpipare. Längs Tankavaara naturstigar finns två utsiktstorn.
  • Kundtjänst: På Urho Kekkonens kundtjänstställe får du information om nationalparken. Fråga oss om utflyktstips, boka reserverings- och hyresstugor och köp tillstånd för fiske, jakt och terrängtrafik.  

En rödgrå fågel sitter på grenen.

  • Plocka bär och svamp: I nationalparken kan du plocka bär och svamp.
  • Paddla: Bra ställen för paddling är t.ex. älvarna Luirojoki och Kopsusjoki. I nationalparken finns inga markerade paddlingsrutter.
  • Jaga: I Urho Kekkonens nationalpark får endast lokala invånare jaga på sin hemkommuns område enligt det som föreskrivs i jaktlagen.
  • Sevärdheter och utsikter: Gör en utfärd till Luirojärvi som ligger i vildmarksområdet och till parkens högsta fjäll Sokosti som reser sig på östra sidan av den. Besök Suomujokilaakso med sina klara vatten eller åk till gränszonen Korvatunturi mellan Finland och Ryssland. Du kan bekanta dig med områdets kulturarv i bl.a. skoltfälten i nationalparkens norra delar och Raja-Jooseppi gård intill ryska gränsen samt tyskarnas andravärldskrigstida Schutzwall-försvarsposition i Tankavaara. Utsiktsplatser som är lätta att nå är Kiilopääs topp och Kaunispää nära nationalparkens gräns i Saariselkä.

Två vandrare sitter på bänken uppe på fjället och ser ut över det öppna fjällandskapet. I det halvmulna vädret kastar molnen skuggor i skogen.

  • Cykla: Cykling är tillåten i nationalparken på markerade sommarleder utom på leden på fjället Kiilopää. Dessuttom cykling är tillåtet : Kakslauttanen-Kopsusjärvi, Niilanpää-Suomunruoktu, Rajajooseppi-Anterinmukka (Anteri cykelrutt: 25 km en väg), Kemihaara-Peskihaara-Keskipakat och Kemihaara-Mantoselkä (11 km en väg), Kemihaara-Rakitsat lederna, som är inte markerad på terräng. På vintern cykling är tillåtet överallt dessutom på skidspåret.

En cyklist trampar skogsvägen fram i höstsolen. I bakgrunden syns en stockstuga.

  • Rida: Ridning är tillåten i nationalparken på följande leder: Kemihaara-Peskihaara-Keskipakat, Kemihaara-Mantoselkä, Kemihaara-Rakitsat och Kakslauttanen-till Kopsusjärvi terrängspårets torvkåta.
  • Frivilligverksamhet: Du kan delta i parkens verksamhet på talkoläger, på Junior Ranger-läger och i olika evenemang. I nationalparken finns också internationell frivilligverksamhet.