Service i Urho Kekkonens nationalpark

15.4.2024
Anterinmukka ödestuga: Bastun är tillfälligt stängd från och med 15.4.2024. Vid en inspektion har brister i brandsäkerheten upptäckts.

Kundtjänst och vägledning

Urho Kekkonens nationalpark kundtjänst

Öppettider år 2024

 • Vi betjänar e-post och telefon mån-fre 9-14. 
 • I maj serverar vi undantagsvis mån-ons 10-12.
 • Kundtjänst är inte öppen på helgdagar.
 • Rätten till ändringar förbehålls.
 • Urho Kekkonens nationalparks kundtjänst Kiehinen är permanent stängd den 29 september 2023.

Kontaktuppgifter

Läge

 • Urho Kekkonens nationalpark, Sodankylä, Savukoski, Enare, Norra Lappland.

Service

 • Information om naturen och utflyktsmöjligheterna i Urho Kekkonens nationalpark, Saariselkäområdet och Hammastunturi ödemarksområde samt andra närliggande skyddade områden.
 • Bokningar för Forststyrelsens stugor i Urho Kekkonens nationalpark och Hammastunturi vildmarksområde.
 • Information om Urho Kekkonens nationalpark, utflykt i parken, stugorna, hur korsa älvar samt råd för planering av vandringsrutten.
 • UK-nationalparkens stugreservationer.
 • Information om friluftsmöjligheterna i Saariselkäs och Kiilopääs omgivning.
 • Bokning till hyresstugorna i Hammastunturi ödemarksområde.
 • Fortstyrelsen ansvarar för naturumets verksamhet.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i nationalparken

Matservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

Vid älven ett skärmskydd, på skärmskyddets gavel en liten rad med ved, två sågbockar och en huggkubbe.

Eldplatser, skärmskydd, stugor, kokskjul och kåtor

På nationalparkens frilufts- och naturturismzon är det tillåtet att göra upp eld endast vid de för ändamålet anvisade eldplatserna. På vildmarkszinen får man göra upp eld med kvistar och lösa grenar som ligger på marken. I vedförråden vid skärmskydden och kåtorna finns det en såg och en yxa.

 • Inom nationalparken finns det mycket många raststugor, öde- och reserverings-stugor, hyrestorvkåtor och -stugor, skärmskydd och kåtor och den sista men inte den mindeste; tiotals eldplatser. 
 • De ovan nämnda friluftsanordningarna är inritade på friluftskartorna. De presenteras också på karttjänsten Utflyktskarta.fi.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Genom skogen flyter en bred älv med branta sluttningar. Över älven går en hängbro.

Broar

Vanligen förekommer det våröversvämningar i Suomujoki ända in i juni, och höstöversvämningarna kan börja redan i augusti. Det går tre broar över Suomujoki, som ligger vid Porttikoski, Kotaköngäs och i närheten av Aitaojas mynning vid älvens övre lopp.

En vandrare tar vatten från fjällbäcken.

Dricksvatten

 • Vattnet i områdets tjärnar, bäckar och älvar är för det mesta drickbart, men vattnen har inte undersökts. Därför är det att rekommendera att man kokar dricksvattnet. Tips om dricksvatten finns på Friluftslivets ABC.
 • Från naturumen och kundtjänstpunkterna får du vid behov vatten med dig.

Avfallshantering

 • På Saariselkä - Kiilopääområdet gäller skräpfritt friluftsliv. Sopkärlen har förts bort från Saariselkäs dagsutflyktsnät. Det lönar sig alltså att undvika onödigt avfall redan på förhand. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Annat avfall bör föras bort ur terrängen. Sorteringspunkter finns vid varje leds start- och slutpunkt.
 • Forststyrelsens fältpersonal underhåller nationalparkens stugor. Stugornas prydlighet och avfallshantering baserar sig ändå på besökarnas eget initiativ och avfallssortering: komposterbart avfall läggs i stugans kompostor och brännbart avfall kan brännas i stugans kamin. Soptippsavfall bör föras bort från parken.
 • Tilläggsinformation från Urho Kekkonens nationalpark kundtjänst och från sidorna för skräpfritt frilufsliv.

Mitt i skogen ett lider byggt av liggande rundstock. Framför lidret en sågbock. Bakom lidret skymtar en annan stuga fram.

WC

 • Det finns utetoalett vid stugorna och eldplatserna.

Övernattning

Tältning

 • På nationalparkens frilufts- och natureturismzonen är det tillåtet att slå läger endast vid eldplatserna och på anvisade tältningsområden i närheten stugorna. På  vildmarkszonen får du fritt slå läger, med undantag av Paratiisikuru, Lumikuru och  i närheten av gamla byggnader, där man alltså inte får tälta. I närheten av stugorna och på Luirojärvis strand bör du använda de anvisade tältningsplatserna. 
 • Lokalbefolkningen har vissa specialrättigheter, läs mer om dem i ordningsstadgan.

Fyra tält mitt i skogen på hösten. I bakgrunden skymtar den djupa ravinen.

Skärmskydd och kåtor

Största delen av skärmskydden och kåtorna i parken är belägna vid älvarna Suomujoki, Luttojoki och Nuorttijoki och lämpar sig för övernattning främst på sommaren och hösten. Vid alla skärmskydd och kåtor finns det ett vedförråd och en torrtoalett.

En vandrare ligger i sovsäcken inne i skärmskyddet. Bredvid ligger en hund som blir skrapad av vandraren.

Öde- och reserveringsstugor samt öppna kåtor och reserveringstorvkåtor

I Urho Kekkonens nationalpark finns många stugor och torvkåtor för övernattning. De äldsta stugorna är från 1930-talet, men i timren i raststugan Äldre Rumakuru finns det inristningar rentav från sekelskiftet 1900. De nyaste stugorna i parken byggdes för över 20 år sedan. Stugorna har renoverats allt emellanåt men man kan fortfarande förnimma områdets långa friluftshistoria i dem. En ny typ evenemang stuga Aurora ligger i närheten av Saariselkä.

I stugorna och torvkåtorna kan man rasta, övernatta, laga mat och torka sin utrustning. Ödestugorna får användas fritt av alla, reserveringsstugorna och reserveringstorvkåtorna får användas endast om man gjort en bokning på förhand. Stugornas utrustningsnivå framgår av stugbeskrivningarna.

Tre vandrare diskuterar utanför stugan. Vid stugans vägg står längfärdsskidor på rad. I bakgrunden ses ett vintrigt fjällandskap.

 • I ödestugorna och de öppna kåtorna får man stanna högst två nätter i rad.
 • Reserveringsstugor och -torvkåtor kan reserveras för högst två nätter i rad. Reserveringsstugor och -torvkåtos kan reserveras för högst en vecka i oktober-februari och maj.
 • Reserveringstugor är Sudenpesä, Muorravaarakanruoktu, Tammokkolampi och Vongoiva.

Hyresstuga

 • I nationalparken finns ett par hyresstugan.
 • Hyresstugan kan reserveras för högst två nätter i rad.
  Undantag:
  • Under lågsäsong, i november-februari och i maj kan man hyra stugan för en hel vecka (7 dygn)

Bokningar av stugor mottas av Urho Kekkonens nationalpark kundtjänst.

Trapporna i backen leder ner till stugan på stranden av älven. I backen växer blandskog.

Bastur

Bastur kan utnyttjas av alla vandrare. Ta hänsyn till de andra vandrarna genom att inte stanna i bastun för länge. Under högsäsongerna kan man komma överens om bastutider med de andra vandrarna, t.ex. en timme för kvinnor och en för maä.

Övernattning, uthyrning av utrustning och övrig service i omnejden

Tilläggsinformation från områdenas netsidor

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Urho Kekkonens nationalpark


Pdf-fil 4,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)