Kartor över Urho Kekkonens nationalpark

15.4.2024
Anterinmukka ödestuga: Bastun är tillfälligt stängd från och med 15.4.2024. Vid en inspektion har brister i brandsäkerheten upptäckts.

Broschyr över Urho Kekkonens nationalpark


Pdf-fil 4,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Urho Kekkonens Nationalpark karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Saariselkä Sokosti, vattentålig friluftskarta, 1:50 000. Karttakeskus 2022.
  • Saariselkä Hammastunturi, vattentålig fjällkarta 1:25 000, 1:50 000. Calazo 2022.
  • Kemihaara Tuntsa Värriö, vattentålig fjällkarta 1:50 000, Calazo 2022.
  • Urho Kekkosens nationalpark, vattentålig fjällkarta 1:50 000. Calazo 2021. 
  • Itäkaira Kemihaara Lokka, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2021.
  • Kiilopää, vandringsguide och vattentålig fjällkarta 1:25 000, 1:50 000, Jouni Laaksonen, Calazo 2020.
  • Enare adress- och rekreationskarta (Inarin osoite- ja virkistyskartta), 1:150 000, Lapplands lantmäteribyrå 2017. 
  • GT utflyktskarta Norra Finland, 1:400 000, Karttakeskus 2016.
  • Urho Kekkonens nationalpark, vattentålig friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2016. 
  • Terrängkartor nr V511, V512, V513, V514, V521 och V523, 1:50 000, Lantmäteriverket 2007.