Kartor över och kommunikationer i Tarvantovaara

Solen går ner bakom de mörka fjällen. Det finns en älv i förgrunden.

Kommunikationer

Tarvantovaara ödemarksområde är beläget i mellersta delen av Enontekis kommun. Områdets södra gräns går norr om riksväg 21 (E8). Kultima by ligger i närheten av områdets södra gräns. Öster om området går Hetta-Kautokeino-vägen (nr 93), längs vilken byarna Leppäjärvi och Palojärvi befinner sig. I norr gränsar ödemarksområdet till Finlands och Norges gräns.

Med bil

 • Från Enontekis kyrkoby Hetta kan man komma till Leppäjärvi och Palojärvi byar genom att köra norrut längs väg nr 93, som går mot Kautokeino. Från kyrkobyn är det ca 20 km till Leppäjärvi och knappa 30 km till Palojärvi.
 • Till Kaaresuvanto kommer man lättast genom att från söder följa riksväg nr 21, som går längs Finlands och Sveriges gräns. Från Muonio by är det ca 90 km till Kaaresuvanto. Muonio by ligger ca 230 km norr om Rovaniemi och ca 80 km från Kittilä.
 • Till Kultima by kommer man genom att från Muonio köra längs riksväg nr 21 till Kuttanen by, därifrån en väg tar av till Kultima.
 • Körinstruktion till Fjäll-Lapplands naturum.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

 • Bra ställen att börja sin långfärd i ödemarken är byarna Kultima och Leppäjärvi samt Palojärvi bys närområde. Färden kan också inledas i Kaaresuvanto längs Kaaresuvanto - Syväjärvi -stigen.
 • Ledernas startpunkter

Kartor

Övriga kartor

 • Kaaresuvanto Lätäseno Tarvantovaara, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2021. Kartorna kan köpas bl.a. i Kilpisjärvi och Fjäll-Lapplands naturum, från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor V422 och W411, 1:50 000. Lapplands lantmäteriverket 2007. Kartorna kan köpas bl.a. i Fjäll-Lapplands naturum, från Lantmäteriverket och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Tarvantovaaras karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser   

 • Kultima-vägen 984, Kultima
 • Ruija-vägen 2019, Leppäjärvi
 • Ruija-vägen 2850, Palojärvi
 • Lapska armens väg 3686, Kaaresuvanto