Vad kan man göra på Tarvantovaara?

Vandra på markerade leder

Tarvantovaara ödemarksområde lämpar sig utmärkt för vandrare, som söker ödemarkens lugn och stillhet. På området finns det förutom markerade leder även etablerade färdrutter, som tydligt syns i terrängen. Även då man vandrar på de markerade lederna bör man ha med sig en karta och en kompass.

Paddla och ro

Palojoki, som rinner längs Tarvantovaara ödemarks östra gräns, och Tarvantojoki, som rinner genom områdets mellersta del, lämpar sig väl även för oerfarna kanotister.

Två paddlare ränner nerför forsen i en gummibåg.

Skåda fåglar

Området är väl lämpat som observationsområde för fågelskådare, eftersom olika naturtyper är mångsidigt representerade på området.

Bekanta sig med naturumet

I Fjäll-Lapplands naturum kan man bekanta sig med områdets natur och friluftsmöjligheter. Naturumet finns i Enontekis kyrkoby Hetta, ca 20 km sydost om Tarvantovaara ödemarksområde.

Göra skidturer i terrängen

Det finns inga underhållna skidspår på området. Om vintern finns det några färdrutter som lämpar sig för skidfärder eller snöskovandring i ödemarken. Färdrutten mellan byarna Kultima och Leppäjärvi kan också användas vid friluftsliv på vintern. Man kan även skida längs snöskoterrutterna.

Fiska

På Tarvantovaara ödemarksområde finns det otaliga älvar, som är i naturtillstånd, vars fiskbestånd är mångsidig. De vanligaste fångstfiskarna är harr och sik, men ställvis förekommer det även rikligt med öring.

På ödemarksområdet kan man meta och pilka och då behöver man inte några tillstånd. Det är förbjudet att pilka och meta med mask i de strömmande vattnen. Då man fiskar i älvvattnen bör man ha betalat fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) samt inlöst Forststyrelsens rekreationsfisketillstånd 1551 Enontekis fiskeområde (eraluvat.fi). Då man fiskar i Palojoki älv bör man ha betalat fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) samt inlöst Forststyrelsens rekreationsfisketillstånd 1554 Palojoki-Hietajoki fiskeområde (eraluvat.fi). Fisketillstånd säljs av Fjäll-Lapplands naturum och av Forststyrelsens övriga ställen med kundtjänst samt av lokala företagare. Har man fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) får man fiska i områdets sjöar och tjärnar.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi.

Cykla

Längs Tarvantovaara ödemarksområdes leder kan man göra dagsutflykter även med terrängcykel.

Jaga

Ödemarksområdet Tarvantovaara tillhör jaktområdet 1614 Hetta-Karesuvanto (eraluvat.fi). På området jagas huvudsakligen ripor, harar och vattenfåglar. Jakttillstånd fås från Fjäll-Lapplands naturum.  

För områdena säljs en dygnvis kvoterad mängd småvilttillstånd, med vilka även icke fast bosatta ortsbor kan jaga inom ramen för jaktsäsongen. Eftersom renskötsel är en viktig näring på området är det förbjudet att jaga med drivande hund med de tillstånd som säljs. De som jagar med hund på vårvintern är tvungna att ta reda på renhjordarnas läge av hjordlagens kontaktpersoner innan de ger sig av på jakt.

De som är permanent bosatta i Enontekis, Enares och Utsjokis kommuner har fri jakträtt på statens marker i sin hemkommun. Lokala invånare har även rätt att fånga dalripor med fällor. Denna "livets fågel" är ju fortfarande en viktig inkomstkälla för många familjer i Enontekis.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på hela området. Det finns fina hjortronmyrar på området, dit det lönar sig att göra en avstickare i juli - augusti skiftet för att kontrollera hjortronsituationen. I skogarna i områdets södra delar växer det även blåbär och lingon. Där kan även svampplockare fylla sina korgar under goda svampår.

Köra snöskoter

Genom Tarvantovaara ödemarksområde går en snöskoterrutt (eraluvat.fi) från Hetta via Palojärvi till Kilpisjärvi (eraluvat.fi, pdf 1,22 Mt) från vilken det avviker rutt som går via Syväjärvi till Kaaresuvanto. Tilläggsinformation