Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 • Till Levaneva vandringsled kommer man från rastplatsen i Maalarinmaa, som ligger 600 m från parkeringsplatsen. Därifrån kan man fortsätta till Piutukuusensaari eller Peräkylä. Ledens andra startpunkt är parkeringsplatsen i Peräkylä.
 • Kurjen kierros-leden (Tranrutten) börjar vid Rajavuoren erä- ja retkeilykeskus och slutar vid Kalajaisjärvi. Man kan vandra i vardera riktningen.

Spångar på träsket. Små tallar växer på båda sidor. Moln i bakgrunden.

 

Markerade leder

 • Vandringsleden på Levaneva naturskyddsområde är 13 km. Leden är markerad med blå färg. Den går genom den vackra myrnaturen med avstickare till skogsholmar och till myrens randskogar. Leden är lättframkomlig och alla blöta ställen är spångbelagda. När man vandrar längs leden är det bra att komma ihåg att spångarna beroende på väder kan vara hala. Leden passar också för mindre erfarna vandrare.
  • Service:
   • I Maalarinmaa finns ett fågeltorn, ett skärmskydd samt en torrtoalett.
   • På Särkinens gårdstun finns en ödestuga, tältningsområde, eldplats och torrtoalett.
   • Kontrollera ledens skick och vedsituation vid rastställena på Aktuellt-sidan.

På bildens högra sida finns ett fågeltorn i trä och under det ett bord och bänkar. Små björkar växer till vänster.

 

 • Kurjen kierros-leden (Tranrutten), som är ca 50 km, går genom den varierande naturen i Laihela, Jurva och Ilmajoki. I början av leden, i Rajavuori, finns en 5,5 km lång naturstig i närheten av Rajavuoren erä- ja retkeilykeskus. Leden korsar Laihela-Jurva-vägen (nr 687) och går via Kyrössuo norr om Kivi- och Levalampi in till Levaneva, där den förenar sig med Levaneva vandringsled. I Peräkylä fortsätter Kurjen kierros-leden till bergsterrängen och lundskogarna i Pässilänvuori. Här fortsätter leden som en rundslinga ända till Kalajaisjärvi. I Laihela och Jurva är leden markerad med orange färg och i Ilmajoki med gul färg. Den del som går över Levaneva är markerad med blå färg.
  • Service:
   • I Levaneva finns i Maalarinmaa ett fågeltorn, ett skärmskydd samt en torrtoalett. I ändan på en avstickare finns på Särkinens gårdstun en ödestuga, tältningsområde, eldplats och torrtoalett.
   • I norra ändan av Kurjen kierros-leden finns Rajavuoren erä- ja retkeilykeskus (vildmarks- och vandringscentrum) som sköts av Laihela kommun (laihia.fi, på finska). På gården finns en torrtoalett och vid naturstigen finns två skärmskydd och ett fågeltorn.
   • I södra ändan av Kurjen kierros-leden i Pässilä finns en parkeringsplats där det finns en torrtoalett, ett kokskjul och Pässilä stuga (kurikka.fi, på finska).