Kartor över och kommunikationer i Ryövärinkuoppa

Ryövärinkuoppa ligger öster om stamväg nr 66 (Orivesi - Ruovesi), alldeles intill vägen. Från Orivesi är det 26 km till Ryövärinkuoppa och från Ruovesi 15 km.

 

Kommunikationer

Med bil

  • Ryövärinkuoppa ligger alldeles invid stamväg nr 66, och vägskyltar visar dig fram till området både norr- och söderifrån.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

  • Stigen på naturskyddsområdet startar från parkeringsplatsen.

Kartor

Övriga kartor

  • Terrängkarta N411, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Terrängkartor nummer 2231 01 och 2231 04, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • GT utflyktskarta Västra Finland, 1:250 000. 2015. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ryövärinkuoppas karta i Utflyktskarta.fi.