Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Porkala

I Porkala är det tillåtet

 • att röra sig till fots, skida, ro och paddla
 • att tälta tillfälligt och göra upp eld på platser avsedda för detta
 • att plocka bär och matsvamp
 • att röra sig på sjön och stiga i land på öar utanför fåglarnas häckningstid samt att röra sig på öarna till fots och med skidor eller på andra sätt enligt allemansrätten.
 • fiske
 • Att meta och pilka ingår i allemansrätten, men för fiske med spinnspö och handredskapsfiske ska personer i åldern 18 till 69 år betala fiskevårdsavgift (www.eräluvat.fi). Fiskevårdsavgiften berättigar till att använda ett spö och ett bete. I övriga fall behövs dessutom tillstånd för fiske av ägaren för vattenområdet i fråga. Fiskare ska granska fiskebegränsningarna på kalastusrajoitus.fi (www. kalastusrajoitus.fi).
 • terrängcykling är tillåtet endast på tydligt markerade stigar och vägar. Ta även hänsyn till andra som rör sig på stigen. Cykling är förbjudet på alla andra ställen än på stigarna och vägarna.

begränsat

 • det är tillåtet att göra upp eld och slå läger endast på platser som är avsedda för detta
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand utfärdats. Förbudet gäller även markerade eldplatser. Kontrollera ikraftvarande varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller vanligtvis inte kokskjul eller andra eldstäder försedda med skorsten.
 • att ta marksubstans eller skada mark- eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur och att förstöra deras bon samt att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem
 • att hålla husdjur okopplade
 • att skräpa ner naturen, störa andra människor, skada konstruktioner, fornminnen eller ruiner
 • andra åtgärder som kan ändra på områdets naturtillstånd eller negativt påverka bevarandet av områdets flora och fauna
 • att ankra i norra delarna av Träskön, p.g.a. risken för att vraken skadas.

Förberedelser

Genom att planera din utflykt noggrant och skaffa dig information om de loka förhållandena får du den bästa naturupplevelsen.

Säkerhetsaspekter

Mobiltelefoners täckning

 • Även om mobilnäten i Finland är omfattande kan det i naturskyddsområdet finnas skuggområden. Kontrollera mobilnätets täckning hos din egen teleoperatör. Därtill finns det alltid platser där mobiltelefoner inte fungerar eller störningar förekommer. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig högre upp eller till en öppen plats i terrängen, och/eller att ta bort SIM-kortet för den tid nödsamtalet ska ringas. Det lönar sig också att observera att det finns skillnader mellan olika mobiltelefoners täckning.

Utrustning

 • Det lönar sig alltid att ta blåsten och förekomsten av fästing i beaktande då man väljer klädsel och utrustning. Genom fästingar kan man insjukna i borrelios  och fästingburen hjärninflammation (TBE), så det lönar sig att göra en fästingkontroll på kvällen. Fästingpincetter är bra att ha med sig. Läs mera (reumaliitto.fi)

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer