Kommunikationer

Porkala ligger i södra spetsen av Kyrkslätt.  

 

Med bil

Från västerleden nära Kyrkslätts centrum vänder man in till Porkalavägen (rutt 11247), vilken man följer i ca 19 km.
Genom att fortsätta till höger längs Dragesvägen kommer man fram till Porkala udd. Från vägen fortsätter man till höger längs Tullandsvägen, där det finns flera parkeringsområden.
Källviks parkeringsområde kommer man till genom att vända från Porkalavägen till vänster till Källviksvägen.
Parkeringsområdenas exakta adresser hittar du nedan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

Busslinjerna 902 och 902K åker via Kyrkslätt tågstation och tar dig nära området (hållplats Porkala, ID Ki0901), ändhållplats. Mera information om rutterna: Helsingforsregionenstrafik (hsl.fi). HRT:s ruttguide (reittiopas.fi). Busslinjerna 902 och 902K trafikerar endast vardagar.
Sök kollektivtrafikens rutter och tidtabeller till Porkala (liikennevirasto.fi).

Med båt

En lättframkomlig vattentrafikled från Helsingfors till Hangö går genom området.

Lämpliga startpunkter

Parkeringsområden i Porkala fungerar som startpunkter.
I Porkala Marins gästbåtshamn finns en båtramp i betong.

 

Kartor

Elektroniska kartor

Forststyrelsens Utflyktskarta.fi
Lantmäteriverkets kartplats (karttapaikka.fi)
Melontakartta.fi (melontakartta.fi)

Övriga kartor

  • Helsingfors Porkala Jussarö vattentålig båtkarta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
  • Helsingin saaristo (Helsingfors skärgård), vattentålig karta, 1:50 000, Calazo 2021.
  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. 
  • Terrängkartorna K424 och K422, 1:50 000.
  • Vattentätt båtsportkort Porkala-Helsingfors-Pellinge, 1:50 000, Karttakeskus 2014. 
  • Vattentätt båtsportkort Ingå-Porkala-Jussarö, 1:60 000, Karttakeskus 2017. 
  • Vägkarta Nyland, 1:150 000. Karttakeskus 2011. 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Porkalas karta i Utflyktskarta.fi.