Puurijärvi och Isosuo nationalpark är belägen norr om vägen mellan Helsingfors och Björneborg (riksväg 2) och väster om vägen mellan Åbo och Tammerfors (riksväg 12), i dessa vägars omedelbara närhet. Avståndet från Björneborg till Puurijärvi och Isosuo är 65 km, från Tammerfors 75 km, från Åbo 104 km och från Helsingfors 196 km.

Till vandringslederna

Vandringslederna startar från parkeringsplatserna i Isosuo, Mutilahti fågeltorn, Kärjenkallio fågeltorn och Ahvenus fågeltorn. Startpunkter för vandringslederna.

Med bill till Puurijärvi och Isosuo

Ahvenus fågeltornets parkeringsplats, Kyttäläntie 1118, 32800 Kumo.

Kärjenkallio fågeltornets parkeringsplats, Yttiläntie 981, 32800 Kumo.

Isosuo parkeringsplats, Mutilahdentie 201, 32700 Vittis.

Mutilahti fågeltornets parkeringsplats, Mutilahdentie 240, 32700 Vittis.

Med buss till Vittis

Den dagliga bussen (matkahuolto.fi) från Tammerfors till Vittis stannar vid Keikyä vägskäl, varifrån det är 10 km till Isosuo och Kärjenkallio parkeringsplatser.

Från Helsingfors, Åbo och Björneborg trafikerar bussar (matkahuolto.fi) till Vittis, varifrån det är 14 km till Isosuo parkeringsplats.

Skoldagar går en busstur (matkahuolto.fi) från Sastamala till Vittis. De busshållplatserna som ligger närmast nationalparken finns i Villilä (6 km till Isosuo och Kärjenkallio parkeringsplatser) och Karhiniemi (6 km till Isosuo parkeringsområde).

Med båt till Puurijärvi och Isosuo

Till nationalparken kommer man sjövägen längs Kumo älv och Ala-Kauvatsanjoki å. I anslutning till eldplatsen i Ala-Kauvatsanjoki å finns en båtbrygga.

Observera, att det är förbjudet att röra sig på Puurijärvi vid öppet vatten.

Med tåg till Vammala och Kumo

Med tåg (vr.fi) kommer man närmast Puurijärvi och Isosuo nationalpark till Vammala i Sastamala (23 km) och Kumo (24 km).