Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger och butiker

Eldplatser

På parkområdet finns det en eldplats på stranden av Ala-Kauvatsanjoki å. Vid eldplatsen i Ala-Kauvatsajoki finns det bord, bänkar och ett vindskydd.

Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

  • Det finns inte vattenposter i parken.
 

Avfallshantering

  • Det finns inte avfallskärl på området. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen för sortering hemma. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
  • För tillfället saknas det ved vid eldplatsen

Toaletter

Vid Kärjenkallio parkeringsplats finns det en tillgänglig torrtoalett. Vid Isosuo parkeringsplats, samt vid Ala-Kauvatsanjoki åns eldplats finns det torrtoaletter.

Övernattning

Tältning

  • Det är tillåtet att slå läger vid Ala-Kauvatsajoki eldplats.

Frågor angående områdets logimöjligheter från Vittis (huittinen.fi, på finska), Kumo (kokemaki.fi, på finska) och Sastamala (sastamala.fi, på finska och engelska) städer.

Tillgängliga tjänster

  • Första delen av stigen som leder från Kärjekallios parkeringsplats till fågeltornet är tillgänglig. Det finns en utsiktsplattform i slutet av den lättframkomliga delen, nära informationstavlan. Avståndet mellan parkeringsplatsen och utsiktsplattformen är cirka 400 m. Det finns en tillgänglig torrtoalett på Kärjekallios parkeringsplats.

Service för båtfolk

  • I närheten av eldplatsen vid Ala-Kauvatsanjoki å finns det en båtbrygga.

En båtbrygga vid åstranden. På bryggan finns en bänk på var sida och i mitten en stege som leder ner till ån. Grönt sommarlandskap i bakgrunden.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200