Utsiktsplatser

  • Från utsiktsplattformen nära Puurijärvi informationstavla har man fin utsikt över Puurijärvi.
    • Första delen av stigen som leder från Kärjekallios parkeringsplats till fågeltornet är tillgänglig. Det finns en utsiktsplattform i slutet av den lättframkomliga delen.
  • Kärjenkallio fågeltorn är ett av de största i Norden. Från tornet har man bra utsikt över hela träskområdet.
  • Naturtorn i norra delen av Isosuo.
  • I Puurijärvis södra del, i Mutilahti, och i Puurijärvis norra del, i Ahvenus finns det fågeltorn, som är cirka fyra meter höga.

Två personer i ett högt utsiktstorn i trä. Båda tittar in i sina stativförsedda teleskop. Från tornet ser man ett öppet myrlandskap.

 

Torvlada

Invid Isosuo myrmarks spångstig finns det en torvlada d.v.s en förrådbyggnad som har använts till att torka och bevara torv. I torvladan presenteras historien om torvupptagning. 

En gammal träbyggnad i ett somrigt landskap. Runt byggnaden växer tallmyrskog och getpors. Vädret är molningt.