Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Puurijärvi och Isosuo nationalpark

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Puurijärvi-Isosuo nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer

Matservice

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.