Kundtjänst och vägledning

Det finns inga naturum på Tsarmitunturi ödemarksområde, men i de närmaste bosättnings- och turistcentren finns det flera. Behövliga kartor och tillstånd får man från dessa ställen.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

 • Det finns inga eldplatser eller övrig service på ödemarksområdet.
 • På statens marker i Övre Lappland tillåter Forststyrelsen att man gör upp eld av ris och grenar som ligger på marken utan särskilt tillstånd. Sträva till att göra upp elden på sådana platser, där det eldats förut, om det är möjligt.
 • Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld. Det är ändå tillåtet att använda friluftskök.
 • I Nellim finns det en Hotell
 • I Ivalo (inari.fi) finns det flera butiker och caféer.

Dricksvatten

 • Vattnet är drickbart på hela området, men under den heta årstiden kan det vara skäl trots allt att koka det först. Man bör inte dricka vatten ur små gölar med stillastående vatten.

Avfallshantering

 • Det finns ingen avfallshantering på området, så besökare bör taga med sig sitt skräp från terrängen. Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Övernattning

 • Det finns två ödestuga, Vuáskujävrluobâl och Artankämppä, för övernattning på Tsarmitunturi ödemarksområde.
 • Tältning är tillåtet enligt allemansrätten.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

 • Den närmaste bankerna, apoteket och hälsocentralen finns i Ivalo (inari.fi). Där finns även butiker, restauranger, caféer, servicestationer, taxi och inkvarteringsservice.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.