Tsarmitunturi ödemark är en gammal jaktmark, där det inte uppkommit permanent bosättning. De närmaste byarna är Nellim, Akujärvi och Keväjärvi. Flera av traktens ortsnamn härstammar från jakt- och fiskekulturen. Det viktigaste viltet har tidigare varit skogsvildren, björn, tjäder och utter, och flera ställen har fått sitt namn efter dessa. De viktigaste fiskfångsterna har varit lake, gädda, sik och öring.

En man står i en båt med ett sår och en stav i handen, det finns en fisk i såret.