Stora fjärdar och labyrintisk skärgård

Den 84 km² stora Kermajärvi är Heinävesiledens huvudsjö. Kermajärvi är totalt ett ca 13 km långt område, varav 25 km² är land och 18 km² är vatten. Det är värdefullt med tanke på skyddet av skogarna samt skyddet av den sydfinska obebyggda naturen med sina stränder, skärgård och fjärdar.

En låg klippudde vid bakvattnet. Lav, ljung och två låga tallar växer på den näst intill bara klippan. Skog kan ses i horisonten.

Kermajärvis landskap domineras i väst av en stor fjärd, Kytöselkä - Kermanselkä, där man kan se fiskgjusen sväva i skyn. Fjärdarna gränsar till den stora labyrintiska skärgården i östra delen. På vattendraget, som delas av sunden och strömmarna i den östra delen växlar stora holmar samt splittrade, små bergsöar och -skär om varandra. De största holmarna är Hentulansaari, Kurjenvarvas och Puumalansaari. På holmarna finns det gott om utrymme för den stora älgstammen.

Sevärdheten i den sydöstra delen är den kilometerlånga Hyövynniemi och i nordväst den nästan lika långa Kohmanniemi. Båda är långa och smala uddar i nordvästlig-sydostlig riktning som karakteristiskt är för Kermajärvi.

Höga berg

Stränderna är karga klipp- och stenstränder med sparsam växtlighet. Det finns också små, kala skär på området där det bl.a. häckar skygga silltrutar och fisktärnor, vars häckningsro lätt störs.

Det är typiskt med stora höjdskillnader i terrängen på holmarna i Kermajärvi. Det finns rikligt med kala klippor och stup. Från krönen av många kullar öppnar sig ett vackert insjölandskap. Områdets högsta punkt är Pyylinvuoris krön, som på Kohmanniemi höjer sig 30 meter högt. I de öppna tallbestånden på de höga bergskullarna är det lätt för berguven att jaga bl.a. harar. Den mångfaldiga skogsnaturen består huvudsakligen av fleråldriga moskogar, men i sänkorna frodas även lundartade områden.