Lappgravar

På Pieni Vahtisaari, Syrjäsaari, Hoikansaari och Linjasaari finns det gravrösen från tidig metallålder (1900 f. Kr. - 300). På den tiden var det allmänt i Skandinavien att begrava i rösen. I Finland introducerades seden först längs kusten, därifrån spred sig den till inlandet. I inlandet användes benämningen lappgravar för rösena, medan de på kusten kallas gravrösen.
Stenrösen delvis täckta av lav i tallskogen. Formationen är låg och lång.

Lappgravarnas runda former syns nuförtiden otydligt i terrängen. Lappgravarna är låga (under 50 cm) och ovala stenhögar, som ofta är täckta av mossa. Röset är travat av runda stenar och har en diameter på 3 - 10 meter. Röset täcker den avlidne, som begravdes på marken antingen kremerad eller okremerad. Den avlidne ärades med att placera graven på strandklipporna, där utsikten över sjön är god.