Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Vägledning

  • Vid parkeringsplatsen finns en informationstavla på finska, svenska och engelska.

En vandrare går på en stig som leder till skogen. En informationsskylt står bredvid stigen.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

Dricksvatten

  • Det finns inget ställe på området där man kan ta dricksvatten. Iso-Mustas vattenkvalitet har inte undersökt, så vi rekommenderar att man inte använder sjövattnet som dricksvatten utan att koka det först.
  • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
  • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • På Kulhanvuori eldplats finns en tillgänglig torrtoalett. Tag med eget toalettpapper.

Övernattning

  • På Kulhanvuoriområdet finns det inga ställen som är anvisade för övernattning.

Tillgängliga tjänster

  • Det finns inga egentliga leder på Kulhanvuoriområdet som är tillgängliga, för terrängen är i huvudsak mycket kuperad. Den 500 m långa stigen från parkeringsplatsen till närheten av Kulhanvuori eldplats är dock tillgänglig med assistent, men själva eldplatsen ligger nedanför en brant backe. Kulhanvuoris torrtoalett är tillgänglig.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.