Kartor över och kommunikationer till Murhisalo

Murhisalo ligger i sydöstra hörnet av Suomussalmi kommun, norr om stamväg nr 89. Från Kuhmo - Suomussalmi -vägen (nr 912) är det ca 17 km till södra ändan av naturskyddsområdets kant, och 19 km till Kuivajärvi by.

Kommunikationer

Med bil

 • Vägen (nr 9124) till Kuivajärvi viker av från Kuhmo - Suomussalmi -vägen (nr 912) vid Saarivaara. Man kan komma till norra delen av naturskyddsområdet från Malahvianvaara -vägen, som också den viker av från Kuhmo - Suomussalmi -vägen (nr 912).
 • Körinstruktion till Hossa naturum.

Med allmänna kommunikatihossaoner

 • Det är inte möjligt att ta sig till Murhisalo med allmänna kommunikationsmedel.

Lämpliga startpunkter

Parkeringsplatser

 • I södra delen av området, vid södra ändan av stigen till Kirnulampi, finns en liten parkeringsplats.
 • I Kuivajärvi by finns en parkeringsplats.
 • Murronmaa parkeringsplats ligger i områdets nordvästra del, i ändan av en skogsbilväg som viker av från Malahvianvaara-vägen.

Kartor

Karta över Murhisalo.

Övriga kartor

 • Kalevalapuisto (Kalevalaparken) friluftskarta, 1:50 000. Suomussalmi kommun 2008. Kartan kan köpas från Suomussalmi turistbyrå och Hossa naturum.
 • Terrängkartor R532 Ala-Vuokki, R534 Raate, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor R5341 Kuivajärvi, R5342 Viianginjärvi, R5323 Saarivaara, 1:25 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • Grundkartbladen nummer 4441 02+01 och 03, 4423 11 och 12, 1:20 000. Kartorna kan köpas bl.a. från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • Terränkartor 4434+4441 Alavuokki, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • Cykelkarta Pyöräily GT5 Oulu - Suomussalmi, 1:200 000. Karttakeskus 2006. Kartan kan köpas från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Murhisalos karta i Utflyktskarta.fi

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.