Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Neitvuori-Luonteri område. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom området.

Guidade turer 

Uthyrning av utrustning 

För besökarna i området där saimenvikaren lever 

Observera att du i Saimen rör dig i områden där den hotade saimenvikaren lever. Låt vikaren vara ifred och observera den på avstånd. Bekanta dig med spelreglerna för sälvänlig turism (pdf 1 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska). Försök även själv eftersträva dem då du är på utfärd och när du använder företagens tjänster. Företag som förbundit sig till spelreglerna finns listade här. Du känner också igen dem genom logon: 

kivellä. Under texterna Life, Natura 2000 och Yhteinen saimaannorppamme -LIFE symboler.