Instruktioner för att röra sig i Isoneva myrområde

I Isoneva är det tillåtet   

 •     att röra sig till fots och på skidor 
 •     att tälta tillfälligt med stöd av allemansrätten
 •     att plocka bär och matsvamp 
 •     att åka terrängcykel på stigarna.

Du håller dig väl till de tydligt synliga stigarna och beaktar de andra som rör sig på stigarna.  

I Isoneva är det begränsat 

I Isoneva är det förbjudet

 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur och att förstöra deras bon samt att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att fälla eller skada levande eller döda träd samt att samla lavar och mossor
 • att göra upp eld utan markägarens tillstånd 
 • att låta hundar gå fria
 • att skräpa ner i naturen 
 • att skada konstruktioner, fornminnen eller ruiner
 • att vidta andra åtgärder som kan ändra på områdets naturtillstånd eller negativt påverka bevarandet av områdets flora och fauna

Förberedelser

Genom att planera din utflykt noggrant och skaffa dig information om de loka förhållandena får du den bästa naturupplevelsen.

Säkerhetsaspekter

Mobiltelefoners täckning

 • Även om mobilnäten i Finland är omfattande kan det i naturskyddsområdet finnas skuggområden. Kontrollera mobilnätets täckning hos din egen teleoperatör. Därtill finns det alltid platser där mobiltelefoner inte fungerar eller störningar förekommer. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig högre upp eller till en öppen plats i terrängen, och/eller att ta bort SIM-kortet för den tid nödsamtalet ska ringas. Det lönar sig också att observera att det finns skillnader mellan olika mobiltelefoners täckning.
   
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning 

 • Vanliga terrängskor med stadig sula är lämpliga skodon.
 • Lederna i Isoneva myrområde är lättframkomliga, men rör dig försiktigt på spångarna som kan vara hala när vädret är fuktigt.
 • Det lönar sig att ta med sig en första hjälpen-förpackning. 
 • På sommaren kan det vara bra att skydda sig mot myggor och bromsar med lämplig klädsel och myggmedel. 

 

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer