Tillgänglig Linnansaari

Till huvudön i Linnansaari nationalpark, Sammakkoniemi campingområde, går en förbindelsebåt med bogport. Man kommer ombord på båten med rullstol från båtens startpunkt Oravi. Även ruttbåtens brygga i Sammakkoniemi är tillgänglig och stigen från bryggan framåt har förbättrats.  
 
En del av Sammakkoniemis friluftskonstruktioner och tjänster är tillgängliga. Den 700 meter långa Torpstigen som också startar från Sammakkoniemi lämpar sig också för rullstol eller för vandring med barnvagn. Det rekommenderas att man rör sig med en assistent, eftersom tillgänglighetskriterierna för konstruktionerna inte uppfylls till alla delar och Torpstigen på grund av höjdskillnaderna har klassificerats som en krävande tillgänglig led. Du kan också be Forststyrelsens kundtjänst om mer information om lederna.  

Tillgängliga naturleder i Linnansaari  

Tillgänglighet i friluftskonstruktioner och -tjänster 

 • Den täckta eldplatsen i Sammakkoniemi är tillgänglig. Det är också tillåtet att använda eldplatsen när det råder varning för terrängbrand, och den ligger cirka 40 meter från ruttbåtens kaj. Lidret i anslutning till eldplatsen är inte tillgängligt.  
   
 • Ändarna på bänkarna i närheten av eldplatsen har lämnats öppna så att man kan ta sig till bordet med rullstol.  
   
 • Sammakkoniemi kokskjul ligger cirka 100 meter från eldplatsen. Till kokskjulet kommer man längs en ramp. Rampens längdlutning är 9 % och den har en ledstång. Skjulet har en skjutdörr. I ena änden av skjulet finns en tillgänglig diskplats. Tvättbänkarna är 80 och 90 cm höga. Torkstället är 122 cm högt. Lidret i anslutning till kokskjulet är tillgängligt. Det finns också en tillgänglig passage till brunnen i närheten av kokskjulet, och brunnen kan också användas till exempel från en rullstol.
   
 • Till torrtoaletten är det över 200 meter från eldplatsen. Leden har förbättrats och den har en svag stigning. Längdlutningen är högst 7 %. Det finns en svagt sluttande stig som leder till toaletten från huvudstigen och en kort ramp till toaletten (längdlutning är som störst något över 5 %). Rampens och dörrens fria bredd är 90 cm. Ramp har skyddskanter, men ingen övre plattform. Dörren öppnas utåt direkt till rampen. Toaletten har en ledstång och på ena sidan om sitsen finns plats för en rullstol. 
   
 • Sammakkoniemi båtbryggan till ruttbåten: Den del av piren som vetter mot det öppna vattnet är platt och har en betongyta. Spången är förbunden med den yttre delen av en kort ramp, vars branthet varierar efter vattenståndets höjd. Spången har räcken. I den strandnära delen av piren, brädorna är längsgående, och springorna mellan brädorna är cirka 1–1,5 cm breda. Övergången från bryggan till land är brant på en cirka nio meter lång sträcka: de två första metrarna har en längdlutning på 24 % och de resterande sju metrarna cirka 14 %. 
   
 • Gästpiren i Sammakkoniemi: Den del av piren som vetter mot det öppna vattnet är platt och har en betongyta. Spången är förbunden med den yttre delen av en kort ramp, vars branthet varierar efter vattenståndets höjd. Spången har räcken. I den strandnära delen av piren, brädorna är längsgående, och springorna mellan brädorna är cirka 1–1,5 cm breda. Övergången från piren till stranden är platt och den korta stigen har en längdlutning på 8 %.  
   
 • Sammakkoniemi tillgängliga kanotbrygga ligger cirka 75 meter från eldplatsen. Den förbättrade leden går till bryggan parallellt med stranden och ledens längdlutning är som störst 7 %. Förbindelsebron som leder till bryggan har skyddskanter. Förbindelsebrons anslutning till markleden är i det närmaste tröskellös, men brant mot bryggan. Bryggan betjänar inte bara de paddlare som rör sig med rullstol eller rollator, utan också i synnerhet nya paddlare. 

Tillgängliga tjänster som erbjuds av samarbetsföretagare

Ruttbåten som trafikerar från Oravi till Linnansaari har bogport, så man kan ta sig ombord också med rullstol. Man kan fråga samarbetsföretagen i närheten av Linnansaari nationalpark om tillgängliga inkvarteringsalternativ, guidade utflykter och andra tillgängliga tjänster  
 

Broschyr över Linnansaari


Pdf-fil 12 Mb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Linnansaaris karta i Utflyktskarta.fi.