Instruktioner och regler för Linnansaari

Linnansaari nationalpark är ett naturskyddsområde som grundats som en allmän naturattraktion. Syftet med nationalparken är att bevara det ursprungliga sjölandskapet i Saimen samt naturtyperna och kulturlandskapet som formats av forntida markanvändningsformer. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga (Pdf 970 Kt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsområdena. Kolla in kartorna över Linnansaari på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Rida
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Linnansaari nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man vistas och färdas för egen kraft och med vattenfordon utom på områdena som berörs av begränsningar:

 • För att trygga saimenvikarens bofrid är det förbjudet att ta i land och vistas på en del av öarna i nationalparken 1.1–30.4. Vid ögruppen Surmaluodot gäller vistelseförbudet även de istäckta vattenområden som sträcker sig 50 meter ut från öarna.
 • Rör att trygga saimenvikarens och strandfåglarnas bofrid är det förbjudet att ta i land och vistas på en del av öarna i nationalparken 1.1–15.7.
 • Det är förbjudet att färdas med motordrivna fordon under tiden med istäcke 1.1–30.4 på de vattenområden i nationalparken som markerats på kartbilagan (julkaisut.metsa.fi, på finska).

Slå läger

Det är förbjudet att slå läger i nationalparken 1.1–30.4. Det är tillåtet att slå läger tillfälligt 1.5–31.12 endast på de områden som Forststyrelsen anvisat för ändamålet.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, det är förbudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal (Sammakkoniemi).

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Linnansaari nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna.  Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka förutom i områden som berörs av begränsningar.

För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö behöver du dessutom Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland nr 7413 (eraluvat.fi). Se även begränsningar. Tillstånden kan köpas i webbutiken för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi).

För fiske med fångstredskap krävs utöver fiskevårdsavgiften även Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap för Haukivesi nr 7008 (eraluvat.fi). Se även begränsningar. Du kan köpa tillstånden via tfn. 020 69 2424.

För att skydda saimenvikaren har man utfärdat fiskebegränsningar i Haukivesi:

 • Det är förbjudet att fiska med nät på statens vattenområden.
 • Flera fiskelag har fredat sina vattenområden för nätfiske under tiden 15.4–30.6.
 • Bruket av vissa fångstredskap och fiskemetoder har enligt en förordning av jord- och skogsbruksministeriet (mmm.fi) förbjudits på vikarens centrala förekomstområden.

Allt fiske är förbjudet i Linnansaarenlampi.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och nyttosvamp, förutom i begränsningsområdena.

Det är endast tillåtet att samla kottar och frön med tillstånd från Forststyrelsen.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter och delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla

Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.

Rida

Det är endast tillåtet att rida och åka hundspann med tillstånd från Forststyrelsen.

Andra regler och anvisningar

Älgdrev i samband med jakt i nationalparken kräver alltid tillstånd. Forststyrelsen har utarbetat en separat anvisning och blankett (metsa.fi) för ansökan om dessa tillstånd.

Det är endast tillåtet att omhänderta vilt med tillstånd från Forststyrelsen.

Man får endast bedriva turismrelaterad verksamhet med tillstånd från Forststyrelsen.

Det är endast tillåtet att bedriva vetenskaplig verksamhet, som t.ex. att samla växter, med tillstånd från Forststyrelsen.

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Linnansaari nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Förbjudna aktiviteter i Linnansaari nationalpark

 • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Linnansaari ordningsstadga

Ordningsstadga för Linnansaari nationalpark (Pdf 970 Kt, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 17.2.2010.

Högsäsong

Linnansaari är ett populärt friluftsmål, dit folk kommer speciellt mellan midsommaren och den första veckan i augusti. Förutom huvudholmen är det populäraste området Mäntyluoto, men i den vida parken finns det lämpliga tältningsområden för alla behov.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (sv.ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Då man rör sig till sjöss bör man alltid ha en lämplig karta.
 • Du kan behöva varma och vindtåliga kläder på båtresan.
 • På den lättframkomliga leden klarar du dig till exempel med joggingskor, sandaler eller sneakers. I krävande terräng är det viktigt att utrusta sig med vattentäta och stadiga skor, såsom terrängskor eller vandringskängor. I valet av utrustning lönar det sig att beakta att även huggormar trivs på Linnansaaris soliga sluttningar.
 • Det är också bra att ha kläder med långa ärmar och ben. På hösten rekommenderar vi en näthatt på grund av älgflugorna - på Linnansaari finns ett stadigt älgbestånd.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Det lönar sig också att ta med dricksvatten och wc-papper.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet Linnansaari nationalpark med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Friluftslivets ABC
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.