Broschyr över Linnansaari


Pdf-fil 12 Mb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Linnansaaris karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet. 
 

Tryckta kartor

  • Linnansaari nationalpark, vattentålig båtkarta, 1:25 000, Calazo 2022.
  • Terrängkarta N514, 1:50 000, Lantmäteriverket 2011.
  • Sjökort: M Saimens vattensystem, Nyslott - Kuopio, 1:40 000, Traficom 2016.
  • Allmänt sjökort 921, Saimens vattensystem, 1:200 000, Sjöfartsverket 2001.
  • Terrängkartor nr 3233 12, 3234 05, 07, 08, 10 och 11, 4211 02, 03, 05 och 06, 4212 01, 1:20 000. Lantmäteriverket,
  • GT utflyktskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2022.
  • Vattentålig sjö- & kustkarta Oravi Haukivesi Savonlinna, 1:50 000, Karttakeskus 2019.
  • Vattentålig sjö- & kustkarta Varkaus Haukivesi Linnansaari, 1:50 000, Karttakeskus 2019.