Friluftsleder och stigar

Våta spångar täckta av löv.

Ledernas startpunkter

Karoliinanportaat naturstig, 1,5 km, startar från parkeringsplatsen vid Vesanto - Viitasaarivägen (nr 659).

  • Vägbeskrivning till parkeringsplatsen
  • Karoliinanportaat naturstig, 1,5 km, är markerad med orange målarfärg. En del av naturstigen är spångad, en del består av grusstig. Stigen går till foten av bergsbranten, där den förgrenar sig i två riktningar, norrut och söderut. Den vänstra förgreningen går norrut och slutar vid bergsväggen Karoliinanportaat. Man får inte klättra upp för branten, för den är farlig och det kan lossna stenblock från den. Längs leden finns det tre skyltar, som berättar om områdets natur och historia. Tavlorna är på finska, svenska och engelska.
    • Service: det finns inga friluftsanordningar längs stigen.
    • Sevärdheter: bergsväggen Karoliinanportaat och den lundartade gamla skogen vid bergets fot.