Besök Rapola fornborg

Öppettider

Man kan besöka Rapola fornborg och fornlämningsområdet när som helst.

Det är lättast att besöka området under den snöfria tiden, men området är ett vackert utflyktsmål även på vintern. Parkeringsplatsen och gårdsplanen vid Voipaala konstcenter plogas på vintern. Stigarna till fornlämningsområdet är öppna största delen av vintern tack vare vandrare men det förekommer inget officiellt vinterunderhåll.

Rapalum-utställningen i Voipaala herrgårds stallbyggnad är öppen enbart på beställning och vanlitgvis under samma tid som konstcenter. Ta i god tid kontakt med Voipaala konstcenter (valkeakoski.fi, på finska).

Inträde

Det är fritt tillträde till fornborgen och det övriga fornlämningsområdet, och till utställningen Rapalum är det gratis inträde.
Till andra utställningar i Voipaala konstcenter tas en inträdesavgift ut.

Guidningar för allmänheten

Man kan höra sig för om guidningar för grupper hos Voipaala konstcenter och guiderna i Valkeakoski via turistinformationen i Valkeakoski (valkeakoski.fi, på finska).

Det finns en stor informationstavla i skogen och stigskyltar bredvid den.

Kontaktuppgifter

 • Adress: Sääksmäentie 772, 37700 Sääksmäki (parkeringsplatsen)
  • Rapola fornborg sköts av Forststyrelsen, som också ansvarar för verksamheten.
  • Telefon: 0206 39 5270
  • E-post: sisasuomi(at)metsa.fi
 • Anmälan bör göras till Forststyrelsen om evenemang som ordnas på platsen:
  anvisning och blankett (metsa.fi).
 • Forskning och annan verksamhet som faller utanför allemansrätten kräver markägarens tillstånd (anvisning och blankett, metsa.fi).

Kommunikationer och kartor

Rapola fornborg finns i Tavastland, på norra stranden av Vanajavesi, i Sääksmäki i Valkeakoski. Rapolaåsen ligger 38 kilometer från Tavastehus och 40 kilometer från Tammerfors.

Med egen bil

 • Till Rapola fornborg finns vägskyltar från motorvägen Helsingfors–Tammerfors, anslutningarna 29 och 30.
 • Från motorvägen svänger man in på väg nr 130 och vidare in på Huittulantie enligt skyltarna. Efter Sääksmäki kyrka i Huittulanties korsning svänger man till vänster in på Sääksmäentie enligt skyltarna.
 • Skyltarna guidar till Voipaala konstcenters parkeringsplats (adress Sääksmäentie 772), varifrån en märkt led går till Rapolaåsen.

Allmänna kommunikationer

 • Lokaltrafiken har bussturer från Valkeakoski till Rapolaåsen. Lokaltrafikens närmaste hållplats finns vid Sääksmäkivägen. Tidtabeller: Valkeakosken liikenne (valkeakoskenliikenne.fi, på finska)
 • Från Tammerfors och Tavastehus kommer man till Rapolaåsen med snabbussturer. Snabbussarnas närmaste hållplats (hållplatsens namn: Sääksmäki KK TH) finns vid väg 130 i Sääksmäenties korsning. Tidtabeller: Väinö Paunu Oy (paunu.fi, på finska).
 • Från busshållplatserna tar det cirka 15 minuter att promenera till Rapola fornborg.

Kartor

Broschyr över utflyktsmål  


Pdf-fil 6,2 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer