Instruktioner och regler för Östra Finska viken

Området för Östra Finska vikens nationalpark består av statens markområden inom de gränser som anges på den karta som fastställts i lagen om inrättande av parken samt av de områden som senare har anslutits till nationalparken. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga (pdf 488 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska).
 

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsområdena. Bekanta dig med parkens begränsningsområden på sidan kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Östra Finska vikens nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade. 

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, på skidor, med roddbåt och kanot, förutom i begränsningsområdena:

  • På en del av öarna finns det av naturskyddskäl landstignings-förbud under fåglarnas häckningstid eller under hela året. Utöver detta har det begränsats att röra sig på militära skyddsområden. Gränszonen har sina egna rörelsebegränsningar. På försvarets hemsidor (puolustusvoimat.fi) får man tilläggsinformation om rörelsebegränsningar på nya skyddsområden.

Slå läger

Det är endast tillåtet att slå läger på platser som är utmärkta för detta ändamål.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, det är förbjudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). 

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Östra Finska vikens nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Allemansrätten ger dig rätt att meta, pilka och fiska strömming med häckla.

Vid fiske ska ovan nämnda områden med vistelsebegränsningar beaktas.

För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö, t.ex. vid dragfiske eller spinnfiske efter sik, behöver du dessutom Forststyrelsens spöfisketillstånd för havsområdet nr 7412 (eraluvat.fi). Du kan köpa tillstånden via Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi).

För fiske med nät eller andra fångstredskap krävs utöver fiskevårdsavgiften också tillstånd för fiske med övriga redskap för Östra Finska viken nr 6020 (eraluvat.fi). Du kan köpa tillstånden via tfn. 020 69 2424.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi! 

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp med undantag för områdena med tillträdesförbud.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter. 

Cykla

Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Östra Finska vikens nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Andra förbjudna aktiviteter i Östra Finska vikens nationalpark

  • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
  • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
  • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
  • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
  • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
  • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
  • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Östra Finska vikens ordningsstadga

Ordningsstadga för Östra Finska vikens nationalpark (pdf 488 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd  29.1.2014.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Det underlättar en lyckad naturutfärd att hålla sig till leden samt att följa med väderprognosen och varningar (ilmatieteenlaitos.fi).

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.

Vett och etikett för terrängcyklister


Pdf 474 kb (julkaisut.metsa.fi)