Skogvaktarens hem

Veikko Kurki var den första skogvaktaren på området och började jobba där år 1961. Veikko Kurki kom från det närliggande Oinassalmi. Han flyttade in i stugan med sin fru. Man byggde ett staket runt gården, så att vandrare på den närliggande leden inte skulle traska in på gården. På gårdsplanen fanns också en liten grönsaksodling.

Till skogvaktarens uppgifter hörde bl.a. att övervaka fisket och bruket av öppen eld samt att få bukt på tjuvskyttet. Skogvaktaren Kurki fick också njuta av inkomsterna från den spirande turismen. En souvenirkiosk uppfördes åt honom intill vägen, där han sålde postkort, näverhorn som han hade gjort och fisk han hade fångat i Petkeljärvis klara vatten.

Veikko Kurki gick i pension år 1972. Hans efterträdare Yrjö Vilokkinen bodde med sin familj i stugan bara fram till år 1974, då skogvaktarens tjänst drogs in av ekonomiska skäl. Anställda vid Forststyrelsen har efter detta sporadiskt övernattat i stugan. Stugan har sedan använts mycket sparsamt.