Instruktioner och regler för Teuravuoma - Kivijärvenvuoma

En informationstavla i trä. På tavlan finns texten: "Teuravuoma-Kivijärvenvuoma."

 

 

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för den som vistas och färdas i myrskyddsområdet i Teuravuoma - Kivijärvenvuoma

I myrskyddsområdet i Teuravuoma - Kivijärvenvuoma är det

tillåtet

 • att färdas och slå läger enligt allemansrätten, men Forststyrelsen rekommenderar att du slår läger i närheten av skärmskydden. Forststyrelsen rekommenderar också att du håller dig till de markerade lederna.
 • att plocka bär och svamp
 • meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

begränsat

 • att göra upp öppen eld, vilket endast är tillåtet på de anvisade eldplatserna med den ved som transporterats till eldplatserna.
 • att jaga
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand utfärdats
 • att låta sällskapsdjur gå lösa
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada marken eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att köra motorfordon på andra ställen än särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Teuravuoma - Kivijärvenvuoma -område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Även om största delen av de fuktiga ställena längs Telatieleden är spångade kan man ändå råka ut för blöta partier. Vattentäta skodon är det bästa valet åtminstone vid blött väder.
 • Det är alltid bra att på turen ha med sig en vattenflaska och en karta. Annan nyttig utrustning för turen hittar du på Friluftslivets ABC.
 • På myrområdet förekommer under barmarkstid många olika insekter, exempelvis knott. Detta är bra att ta i beaktande när du väljer kläder och annan utrustning.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en terrängbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC: Säkerhetsaspekter , Etikett i friluftslivetTurplanering

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer