Leder i Teuravuoma - Kivijärvenvuoma

En vandrare på en spång i skogen. I förgrunden blommar getpors.

 

Friluftsleder och stigar

Obs! Spångad led är i dåligt skick! (Uppdaterad 6.7.2021)

Ledernas startpunkter

Markerade leder

 • Telatieleden förbinder de tre startpunkterna i området. Det går att gå olika etapper längs leden:
  • Kurtakko - Teurajärvi, 13 km
  • Kurtakko - Venejärvi, 9 km
  • Venejärvi - Teurajärvi, 12 km
 • Lederna förenar sig vid Särkilehto skärmskydd, dit det är 5 km från Kurtakko, 8 km från Teurajärvi och 4 km från Venejärvi. Telatieleden är till största del spångad och den går över jämn myrmark, vilket gör den lämplig även för mindre erfarna vandrare. Man behöver inte ha god kondition för att kunna vandra längs lederna.
  • Service: Saarijärvi skärmskydd, Särkilehto skärmskydd, skärmskyddet vid Kurtakko sommarladugård (Kolari kommun), Jämäräoja eldplats, skärmskyddet och fågeltornet vid Venejärvi startpunkt. Längs leden finns ett stort antal skyltar på finska som informerar om områdets artbestånd, myrens ekologi och uppkomst samt bland annat om mytologiska djur och om forna tiders sätt att spå i väder.
  • Sevärdheter: sommarladugården och ladan.

Snöskoterlederna

 • Det går inga snöskoterleder på myrskyddsområdet Teuravuoma - Kivijärvenvuoma, men öster om området finns en 23 km lång snöskoterled från Kurtakko till Venejärvi. Man behöver inget tillstånd, för områdets kommuner har löst in marken för snöskoterkörning.
  • Service: Det finns eldplatser längs leden, såsom Naamijoki skärmskydd.