Broschyr över Tiilikkajärvi


Pdf 2,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Tiilikkajärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Terrängkarta Q513, 1:50 000, Lantmäteriverket 2010.
  • Terrängkartorna nummer 3343 08 och 3343 09, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • Friluftskarta Vuokatti ja Kainuun kansallispuistot (Vuokatti och Kajanalands nationalparker), 1:25 000, Karttakeskus 2015.
  • GT utflyktskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2022.