Natur- och kulturutställning i Kellokas

Färgglada utställningsstrukturer, en gammal man och en vit ko i Vårt liv utställningen.

 

Vårt liv

Kulturens utveckling på området har alltid präglats av områdets naturförhållanden och de möjligheter de erbjuder. Förhållandet mellan naturen och kulturen är utställningens grundtema. Vi hoppas att utställningen väcker förståelse för människans beroende av naturen och att besökarna också låter dessa insikter inverka på i sitt dagliga liv.

Samarbete över älven mellan Ylläs till Pajala

Utställningen var resultatet av ett samarbete över riksgränsen. Kellokas utställning, Vårt liv, berättar om byarna i närheten av Pallas-Yllästunturi nationalpark, om vattendrag som har sin början i fjällen, om älvdalens natur och kultur samt om själva älven, Torne älv, utmed vilken människor levt i århundraden. Älven har fungerat som farled och som en förenande ådra i älvdalen, och den mångsidiga kulturen på området är rätt särpräglad. Den mångfacetterade kulturen avspeglas speciellt i det nyansrika och levande språket meänkieli dvs. tornedalsfinskan, som används på båda sidorna av älven. Nuförtiden sätter man åter värde på detta uttrycksfulla språk och dess användning understöds i dag kraftigt.

Öringens liv 

Öringen är vild laxfisk som lever i finska vatten. Öringens storlek, färg och levnadssätt varierar så mycket att bäck-, älv-, insjö- och havsöring tidigare betraktades som olika underarter. Numera räknas alla öringar som olika typer av samma art, som också ofta förökar sig sinsemellan. Öring i olika former förekommer i de flesta av Lapplands vattendrag och en gång i tiden var öringen en vanlig art i hela Finland. Utställningen, producerad i Freshabit Life IP-projektet, berättar historien om denna hotade art (metsa.fi).

 Färgglada blå och orange utställningsstrukturer i Öringens liv utställningen.

Öringar som vandrar från sin hemälv till havet kallas havsöring och de som vandrar till sjöar kallas insjööring. Gemensamt för alla typer av öring är att de leker över grusbottnar i strömmande vattendrag. Grusbottnar i bäckar och små älvar med klart vatten är öringens favoritlekplatser. Älvarna Naamijoki, Kuerjoki, Ylläsjoki och Äkäsjoki i Kolari samt några andra biflöden som rinner ut i Torne-Muonio älv är viktiga lekälvar för havsöringen.