Ärjässä kehitetään kestäviä jäte- ja energiaratkaisuja

(Päivitetty 23.10.2018)
Ärjänsaaressa on nähty tarve jätehuollon kehittämiselle, muutaman rakennuksen osittaiselle sähköistämiselle, juomaveden saatavuuden varmistamiselle ja jäteveden käsittelyn nykyaikaistamiselle. Näihin tarpeisiin vastaa juuri käynnistynyt Green Solutions for Nature Protected Areas -hanke eli tuttavallisemmin GreenSol.

GreenSol-hanke on Karelia CBC -ohjelmaan kuuluva yhteistyöhanke. Sen taustalla on Karelia CBC -ohjelma, jota rahoittaa Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. Hankkeeseen on valittu pilottialueita sekä Suomen että Venäjän puolelta. Suomessa pilottialueena on Ärjänsaari.

Ärjänsaaressa on tarvetta osittaiselle sähköistämiselle. Kyse on lähinnä mahdollisuudesta käyttää joitakin piensähkölaitteita Kotila-mökissä eli tulevassa kesäkioskissa sekä Saunala-mökissä eli tulevassa lammaspaimenmajassa. Kolmas osittain sähköistettävä kohde on Vierasniemen päärakennus. Ärjänsaaren aurinkoiset olosuhteet tuntien aurinkoenergiaratkaisut ovat etusijalla.

Ärjänsaari sijaitsee pohjavesialueella, joten jäteasiat tulee miettiä tarkkaan. Hankkeessa tehdään jätehuoltosuunnitelma käymäläjätteen ja jäteveden käsittelystä. Uudenaikaiset mahdollisuudet huomioivalla LVI-suunnittelulla voidaan parantaa kiinteistöjen toimivuutta ja suojelua.

Hankkeen keskeinen osa on hankkia ja jakaa tietoa kestävistä ja ympäristöystävällisistä energia- ja jäteratkaisuista muillekin Suomen luontokohteille. Ärjänsaari pääsee siten toimimaan ympäristövastuullisuuden mallikohteena uusien jäte-, LVI- ja energiaratkaisujensa kautta.

Ärjän talkoiltiin monella saralla kesän mittaan

(Päivitetty 23.10.2018)
Metsähallitus järjesti Ärjänsaaressa useita talkoita kesän 2018 aikana. Heti kesän alussa pidettiin siivoustalkoot, jossa kerättiin monen vuoden aikana kertyneitä roskia mökkien läheisyydestä sekä Ärjänsaaren rannoilta ja polkujen varsilta.

Suomen Rangerit suuntasivat talkooleirille Ärjänsaareen 30.7.- 3.8. Leirin aikana parisenkymmentä talkoolaista rakensi saaressa lammaslaidunaitaa ja lammassuojaa, tekivät maisemanhoitotöitä, kunnostivat retkeilyreittejä ja siivosivat saaren rakennuksia. Talkooleiri järjestettiin osana Maailman Rangeripäivää (World Ranger Day 31.7.).

Tärkeä osa Ärjänsaaren kulttuurihistoriaa ovat arkkitehti Eino Pitkäsen suunnittelemat lomamajat. Näitä suojeltuja lomamajoja on alettu kunnostaa mm. 13.-14.8. järjestetyllä talkooleirillä. Töihin kuului vanhan maalin rapsutusta, koemaalauksien tekoa, mittausdokumentointia sekä vanhojen ovien ja ikkunoiden kittausta ja maalausta.

Oulujärven pitkään jatkunut säännöstely on aiheuttanut avointen ranta-alueiden umpeen kasvamista, mikä on johtanut Oulujärvellä pesivien lokkilintujen ja kahlaajien pesimäalueiden häviämiseen. Kirkkosäikän lintujen pesimäaluetta raivattiin yhdessä Kainuun luonnonsuojelupiirin kanssa heti syyskuun alussa.

Lisäksi Ärjänsaareen vietiin toukokuussa useita hyönteispyydyksiä. Kesän aikana saatujen näytteiden avulla selvitetään mm. saaren luontoarvoja ja uhanalaisten lajien esiintymistä. Ärjänsaaren dyyni- ja paahdealueet tarjoavat erikoisen elinympäristön monelle kasvi- ja eläinlajille.

Kesäkauden talkootöillä saatiin paljon aikaan. Sekä talkoolaisilta että Ärjän kävijöiltä on myös saatu runsaasti näkemyksiä saaren kehittämiseen. Nyt Ärjänsaari on asettautunut syyslevolle. Huoltotöitä tehdään talven mittaan ja kun seuraava kesäkausi koittaa, on Ärjässä luvassa uusia talkoita vapaaehtoisille tekijöille.

Ärjänsaaren pelisäännöt parantavat kaikkien viihtyisyyttä

(Päivitetty 28.9.2018)
Ärjänsaarella vaalitaan luontoa ja retkeillään kestävästi turvallisesti liikkuen. Jotta kaikkien viihtyminen Ärjänsaarella on taattu kaikkina vuodenaikoina, toivotaan kävijöiden noudattavan yhteisiä pelisääntöjä, jotka nyt on kokonaisuudessaan julkaistu Ärjänsaaren ohjeet ja säännöt -alasivulla. Kannattaa tutustua!

Ärjän kaivovesi tutkitusti juomakelpoista

(Päivitetty 10.7.2018)
Ärjänsaaressa vanhan kahvilan pihapiirissä olevan kaivon vesi on tutkittu heinäkuun alussa. Kaivovesitutkimuksen teki Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy. Tutkimuksen perusteella kaivon vesi on täysin juomakelpoista.

Ärjänsaaren kehittämissuunnitelma valmistui - saareen kehitetään retkipalvelut luonnonsuojelun ehdoilla

(Päivitetty 19.12.2017)
Projektipäällikkö Anni Koskelan mukaan puolen vuoden kehittämistyössä saaren erityisluonne nousi hyvin esille; "Ärjänsaari on luonnonsuojelualueeksi varattu alue, ja kaikki kehittämistoiminta perustuu jo lain mukaan luonnon ja kulttuurin suojeluun. Tätä pidettiin myös yleisön palautteissa tärkeänä asiana."
Lue lisää Ärjänsaaren kehittämisohjelmasta (julkaisut.metsa.fi).