Tulenteko

Nuotio sytytetään ruuanlaittoa, lämmittelyä tai tunnelmaa varten. Aina kannattaa kuitenkin harkita tarkkaan, milloin todella tarvitsee avotulta. Ruoanlaitossa voi hyvin käyttää retkikeitintä ja lämpimillä taukovaatteilla voi korvata tulilla lämmittelyn. 

Tulen sytyttäjä on aina vastuussa tulen turvallisesta käytöstä ja sammuttamisesta. Nuotio on tärkeä sammuttaa huolellisesti, sillä metsäpalo voi syttyä kytemään jääneestä tulesta. Nuotion annetaan hiipua rauhassa hiillokseksi ja kun hiilet eivät enää hehku punaisina, nuotioon voi kaataa varoen vettä, lunta tai hiekkaa. 

Jos maastopalo syttyy, voi tulen sytyttäjä joutua rikoslain tai pelastuslain mukaiseen rangaistusvastuuseen sekä vahingonkorvausvastuuseen. Erävalvonta voi sakottaa maastopalovaroituksen aikana tehdystä avotulesta.

Lupa tulentekoon ja polttopuiden ottoon

Tulen tekeminen maastoon ja polttopuiden otto eivät ole jokaisenoikeuksia. Ne on sallittu vain maanomistajan luvalla. Retkikeitintä (risukeitintä lukuun ottamatta) ei katsota avotuleksi, joten sillä voi aina valmistaa aterian. Maanomistajan lupaa ei tarvita myöskään silloin, kun käyttää merkittyjä tulentekopaikkoja.

Monilla luonnonsuojelualueilla tulentekoa on rajoitettu. Jos alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma tai annettu järjestyssääntö, noudatetaan tulenteossa niiden kirjauksia: suuressa osassa maata tulenteko on sallittu vain rakennetuilla tulentekopaikoilla, käyttäen sitä varten paikalle tuotua polttopuuta.

Pohjois-Suomen laajojen luonnonsuojelualueiden syrjävyöhykkeillä ja erämaa-alueilla tulenteko-oikeus on kuitenkin usein määritelty vapaammin. Esimerkiksi erämaa-alueilla tulenteko on pääosin sallittua käyttäen maassa olevia kuivia oksia, risuja ja pieniä juurakoita.

Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa luonnonsuojelu- ja erämaa-alueiden ulkopuolella Metsähallituksen tekemän päätöksen perusteella tulenteko on sallittua käyttäen maassa olevia kuivia oksia, risuja ja pieniä juurakoita. Mutta sielläkin tulee käyttää huollettua tulentekopaikkaa, jos sellainen on alle puolen kilometrin etäisyydellä tarjolla. Eteläisemmässä Suomessa tulenteko sen sijaan edellyttää Metsähallituksen luvan luonnonsuojelualueiden ulkopuolellakin.

Tarkista tulentekoon liittyvät ohjeet valitsemasi retkikohteen ohjeet ja säännöt -sivulta.

Maastopalovaroitus

Maastopalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty myös useimmilla huolletuilla ja merkityillä tulentekopaikoilla.    

Maastopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Tarkista alueen maastopalovaroitustilanne täältä (ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset). 

Lisätietoa tulenteosta.

Lisätietoa retkikeittimistä.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.