Luonnon kunnioittaminen, liikkuminen, leiriytyminen, tulenteko ja roskaton retkeily - kun näitä koskevat säännöt ovat hallussa, olet valmis retkelle. Ota tiivistetty Retkietiketti haltuun ja tutustu aina myös retkikohteesi tarkempiin sääntöihin kohteen sivulla.

1. Kunnioita luontoa - älä muuta sitä. Pidä lemmikit kytkettynä.

2. Suosi merkittyjä reittejä ja noudata eri liikkumistapoja koskevia sääntöjä. Tarkista retkikohteesi liikkumisrajoitusalueet ja -ajat.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille. Älä tiskaa tai peseydy suoraan vesistössä. Noudata autiotupien sääntöjä.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille, suosi retkikeitintä. Älä tee tulta metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana.

5. Älä roskaa.

Kunnioita luontoa

Piirroskuva, jossa retkeilijä ja talutushihnassa oleva koira ihailevat kauempana näkyviä eläimiä.

 • Pidä lemmikit kytkettynä. Koiraretken muistilista.
 • Tarkkaile eläimiä ja niiden poikasia riittävän kaukaa.
  • Esimerkiksi saimaannorppa, samoin kuin muut eläimet, kaipaavat pesimärauhaa ja omaa tilaa muinakin aikoina.
 • Ota huomioon myös kasvit. Kasvien tallautuminen valokuvatessa on ongelma monissa paikoissa. Suojelualueilla ei saa poimia kasveja. Suurimmassa osassa Metsähallituksen hallinnoimia alueita marjastus ja sienestys on sallittua, mutta joillakin suojelualueilla voi olla rajoituksia. Luonnonpuistoissa marjastus ja sienestys ovat aina kiellettyjä, ja kansallispuistojen järjestyssäännöissä voi olla rajoituksia.
 • Ole vastuullinen luonnosta sosiaalisen median kanavissa ja verkossa. Varmista, että jakamasi GPS-jäljet ja sosiaalisen median sisällöt noudattavat suojelualueen sääntöjä.
 • Droonien ja muiden pienlentolaitteiden lennättäminen
 • Kivikasojen tekeminen vahingoittaa luontoa ja kulttuuria.
  • Esimerkiksi Lapin tuntureilla matkailijoiden kasaamat kivet vahingoittavat tunturien luonnollisia, roudan tekemiä kuviomaita ja muuttavat luonnonmaisemaa. Samoin muinaisjäännökset ovat uhattuina.
 • Lisätietoa luonnon kunnioittamisesta.

Liikkuminen

Piirroskuva, jossa retkeilijät kuvaavat polulta ympäröivää luontoa.

 • Suosi merkittyjä reittejä ja vältä luonnon kulumista.
  • Suuret kävijämäärät voivat kuluttaa maastoa.
 • Tarkista retkikohteesi mahdolliset liikkumisrajoitusalueet ja -ajat retkikohteen ohjeet ja säännöt sivulta.
  • Esimerkiksi monille soille ja saarille sekä  saarten rannoille on asetettu liikkumisrajoituksia lintujen pesimäkautena.
 • Ota huomioon myös muut luonnossa liikkujat, sillä luonto on kaikkien yhteinen.
 • Noudata eri liikkumistapoja koskevia sääntöjä.
  • Kaikkialla ei saa esimerkiksi pyöräillä. Usein pyöräilyyn soveltuvat reitit on ilmoitettu erikseen retkikohteen reitit sivulla.
 • Meloessasi säilytä vähintään 50 metrin etäisyys mökkirannoista. Ethän käytä yksityisiä laitureita taukopaikkoina.  
 • Lisätietoa liikkumisesta jokamiehenoikeuksissa.

Leiriytyminen

Piirroskuva, jossa retkeilijät saapuvat leiriytymispaikalle, jossa on telttoja ja tupa.

 • Selvitä onko leiriytyminen sallittua valitsemassasi kohteessa.
  • Luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa, leiriytyminen on yleensä sallittu ainoastaan erikseen merkityillä telttapaikoilla.
  • Tarkista leiriytyminen retkikohteen ohjeet ja säännöt -sivulta.
 • Jos yövyt autiotuvassa, tutustu autiotupaetikettiin.
 • Ota huomioon muut leiriytyjät ja yöpyjät. He voivat olla väsyneitä päivän retkistään ja haluavat nauttia luonnon rauhasta.
 • Älä tiskaa tai peseydy suoraan vesistössä tai kaivon kannella. Imeytä käytetty pesuvesi maahan riittävän kauas vesistöstä.
 • Vilkkaalla taukopaikalla vesistöön kertyy helposti kolibakteereita, mikäli likavettä päästetään suoraan vesistöön tai kaivoon.  
 • Suurten ryhmien kannattaa tarkistaa, onko retkikohteessa saatavilla varattavaa telttapaikkaa ryhmän omaan käyttöön.
 • Suurten ryhmien tulisi ilmoittaa tulostaan paikalliseen asiakaspalvelupisteeseen.
 • Tee tapahtumailmoitus. Tapahtumien järjestäminen Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla (metsa.fi).
 • Lisätietoa leiriytymisestä.

Tulenteko

 • Tarvitset tulentekoon aina maanomistajan luvan, sillä tulenteko ei ole jokamiehenoikeus.
 • Suosi ruoanlaitossa retkikeitintä. Retkikeittimen käyttö on sallittu myös metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana.
 • Jos teet nuotion, käytä vain merkittyjä ja huollettuja tulentekopaikkoja. Luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa, tulenteko on sallittu huolletuilla ja merkityillä tulentekopaikoilla. Rajoitusosilla tulenteko on kielletty.
 • Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Karjalassa Metsähallitus on päätöksellään antanut yleisen luvan tulentekoon maastossa valtion mailla. Tulentekoon voi käyttää kuivia oksia, risuja ja pieniä juurakoita. Mikäli alle puolen kilometrin sisällä on huollettu tulentekopaikka, täytyy tulistelun tapahtua siellä. Luonnonsuojelualueilla, joille on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma tai annettu järjestyssääntö, noudatetaan tulenteossa sitä, mitä näihin suunnitelmiin ja sääntöihin on linjattu. Esimerkiksi useimmissa kansallispuistoissa tulenteko on sallittu vain huolletuilla tulentekopaikoilla. 
 • Älä revi tuohta tai ota makkaratikkuja elävistä puista.
 • Käytä tulentekoon varattuja puita säästeliäästi.
 • Tarkista aina onko alueella voimassa ruohikko- tai metsäpalovaroitus.
 • Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty myös useimmilla huolletuilla ja merkityillä tulentekopaikoilla.
 • Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.
 • Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana myöskään risukeittimien käyttö ei ole sallittua niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.
 • Älä käytä kertakäyttögrilliä. Se kuormittaa ympäristöä, eikä ole luvallinen ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana.
 • Tarkista tulentekoon liittyvät ohjeet valitsemasi retkikohteen ohjeet ja säännöt -sivulta.
 • Lisätietoa tulenteosta.

Roskaton retkeily

 • Älä roskaa, vaan vie roskat mukanasi asianmukaiseen jätepisteeseen.
 • Pienen määrän ruuantähteitä voit laittaa retkipaikan kompostoriin tai kuivakäymälään, mutta ei muunlaiseen käymälään. Muunlaisen käymälän ne tukkivat.
 • Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voit käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai autiotuvan tulisijassa.
 • Pidä aina pieni roskapussi mukana, poimi sinne roskat jotka muut ovat unohtaneet.
 • Lisätietoa roskattomasta retkeilystä.

Matka

 • Suosi lähiretkeilyä. Kävellen, pyörällä tai soutaen ei synny päästöjä.
 • Käytä julkisia kulkuneuvoja silloin, kun se on mahdollista.
 • Kokeile kimppakyytejä.
 • Matkusta kauas harvemmin, mutta viivy siellä pidempään.
 • Lisätietoa matkustustavoista.

Lue lisää