Patikointi

Alueella on yhteensä noin 24 km retkeilyreittejä. Myös reittien ulkopuolella liikkuminen on luvallista, mutta muistathan, että rajavyöhykkeellä liikkuminen ilman rajavartioston lupaa on kielletty.

Nähtävyyksien ja näköalojen katselu

Levävaaran ja Latvavaaran erämaatilat kertovat tarinaansa alueen historiasta.

Erämaatilan pihapiiri vaaran laella.

Vapaaehtoistyö 

Lampaiden paimennus 

Levävaaran tila on yksi Metsähallituksen lammaspaimenkohteista. Useimpina kesinä Levävaaran pihapiirissä laiduntavat lampaat ja lampaiden hyvinvoinnista huolehtivat lammaspaimenet. Kesän lammaspaimenviikkojen hakuaika on tammikuussa. Lue lisää Levävaaran ja Metsähallituksen muiden kohteiden lammas- ja lehmipaimennuksesta.

Kesällä 2023 Levävaarassa ei ole lampaita eikä niiden paimenia, vaan pihapiirissä häärivät Metsähallituksen työmiehet rakennusten kunnostustöissä.

Lammas laiduntamassa heinikkoisella niityllä.

Muut aktiviteetit

 • Erävaellukset kävellen ja hiihtäen: Elimyssalon alueen retkeilyreitit soveltuvat hyvin myös erävaelluksiin. Kuhmosta Suomussalmelle etenevä UKK-reitin itäinen haara kulkee Elimyssalon kautta.
 • Hiihto: Elimyssalolla voi liikkua myös hiihtäen, mutta alueelle ei ajeta latuja. Moottorikelkkahuoltouria voi käyttää latupohjana.
 • Lintujen tarkkailu: Elimyssalo tarjoaa hyvät mahdollisuudet tarkkailla erämaisten metsien lintuja.
 • Lumikenkäily: Alueella on hyvät mahdollisuudet myös lumikenkäilyyn. Huomioi kuitenkin, että auratulle tielle voi kertyä pitkälti matkaa.
 • Kalastus: Onkiminen ja pilkkiminen on sallittu jokaisenoikeudella.
 • Marjastus ja sienestys: Marjastus ja sienestys on Elimyssalolla sallittua. Alueella kasvaa puolukkaa, mustikkaa, juolukkaa ja variksenmarjaa ja suot houkuttelevat lakan ja karpalon kerääjiä. Levävaaran ja Latvavaaran ympäristöissä on myös vadelmaa.
 • Metsästys: Elimyssalon luonnonsuojelualueella metsästys on valtionmailla sallittu paikallisille asukkaille yleisten metsästyssäännösten ja voimassaolevan järjestyssäännön mukaisesti.
  • Poikkeukset: 
   • Elimysjärven ympäristössä maastoon merkityllä alueella metsästys on kokonaan kielletty.
   • Suurpetojen metsästys on kielletty koko suojelualueella.
   • Majavan kevätmetsästys on kielletty järjestyssäännössä.
   • Metsästyksessä käytettäviä rakennelmia, esim. ampumalavoja ei saa rakentaa tai tuoda puistoon.
 • Tutustua luontokeskukseen: Kuhmon luontokeskus Petola lähellä Kuhmon taajamaa tarjoaa lisätietoja Elimyssalon luonnonsuojelualueesta.
 • Osallistuminen ryhmäopastukseen: Elimyssalolle järjestetään lähinnä koululaisryhmille erilaisia ryhmäopastuksia, joilla perehdytään vanhoihin metsiin ja erämaassa elämiseen. Lisätietoja erilaisista retki- ja luonto-opastusmahdollisuuksista saa Kuhmon luontokeskus Petolasta. Säännöllisiä opastettuja retkiä ei järjestetä.

Koululaisryhmä ringissä oppaan ympärillä syksyisessä metsässä.