Mitä Elimyssalolla voi tehdä?

Kävellä merkityllä reitillä

Alueella on yhteensä noin 24 km retkeilyreittejä. Myös reittien ulkopuolella liikkuminen on luvallista, mutta muistathan, että rajavyöhykkeellä liikkuminen ilman rajavartioston lupaa on kielletty.

Tehdä erävaelluksia kävellen ja hiihtäen

Elimyssalon alueen retkeilyreitit soveltuvat hyvin myös erävaelluksiin. Kuhmosta Suomussalmelle etenevä UKK-reitin itäinen haara kulkee Elimyssalon kautta.

Elimyssalon alue soveltuu myös erävaelluksiin. © Tuula Heikkinen

Liikkua lumikengillä

Alueella on hyvät mahdollisuudet myös lumikenkäilyyn. Huomioi kuitenkin, että auratulle tielle voi kertyä pitkälti matkaa.

Hiihtää maastossa

Elimyssalolla voi liikkua myös hiihtäen, mutta alueelle ei ajeta latuja. Moottorikelkkahuoltouria voi käyttää latupohjana.

Tarkkailla lintuja

Elimyssalo tarjoaa hyvät mahdollisuudet tarkkailla erämaisten metsien lintuja.

Katsella nähtävyyksiä ja näköaloja

Levävaaran ja Latvavaaran erämaatilat kertovat tarinaansa alueen historiasta.

Levävaaraan menossa. Kuva: Eeva Pulkkinen

Tutustua luontokeskukseen

Kuhmon luontokeskus Petola lähellä Kuhmon taajamaa tarjoaa lisätietoja Elimyssalon luonnonsuojelualueesta.

Kalastaa

Metsästää

Elimyssalon luonnonsuojelualueella metsästys on valtionmailla sallittu paikallisille asukkaille yleisten metsästyssäännösten ja voimassaolevan järjestyssäännön mukaisesti.

Poikkeukset:

  • Elimysjärven ympäristössä maastoon merkityllä alueella metsästys on kokonaan kielletty.
  • Suurpetojen metsästys on kielletty koko suojelualueella.
  • Majavan kevätmetsästys on kielletty järjestyssäännössä.
  • Metsästyksessä käytettäviä rakennelmia, esim. ampumalavoja ei saa rakentaa tai tuoda puistoon.

Marjastaa ja sienestää

Marjastus ja sienestys on Elimyssalolla sallittua. Alueella kasvaa puolukkaa, mustikkaa, juolukkaa ja variksenmarjaa ja suot houkuttelevat lakan ja karpalon kerääjiä. Levävaaran ja Latvavaaran ympäristöissä on myös vadelmaa.Suon kultaa. Kuva: Juha Pääkkönen

Osallistua ryhmäopastukseen maastossa

Elimyssalolle järjestetään lähinnä koululaisryhmille erilaisia ryhmäopastuksia, joilla perehdytään vanhoihin metsiin ja erämaassa elämiseen. Lisätietoja erilaisista retki- ja luonto-opastusmahdollisuuksista saa Kuhmon luontokeskus Petolasta. Säännöllisiä opastettuja retkiä ei järjestetä.

Opetustuokio syksyisessä luonnossa. Kuva: Eeva Pulkkinen

Paimentaa lampaita  

Levävaaran tila on yksi Metsähallituksen lammaspaimenkohteista. Levävaaran pihapiirissä laiduntavat lampaat ja lampaiden hyvinvoinnista huolehtivat lammaspaimenet. Kesän lammaspaimenviikkojen hakuaika on tammikuussa. Lue lisää Levävaaran ja Metsähallituksen muiden kohteiden lammas- ja lehmipaimennuksesta.

Kesäisin Levävaaran pihapiirissä tapaa lampaita luonnonhoitotöissä. Kuva: Juha Pääkkönen.