Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Elimyssalon luonnonsuojelualueella

 • Elimyssalon luonnonsuojelualueella palveluja tarjoavat yhteistyötahot.
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan retkeilyalueella.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat ja laavut

 • Saari-Kiekki: tulentekopaikka ja laavu
 • Elimysjärven itäpää, Saunaniemi: tulentekopaikka ja laavu
 • HUOM! Elimyskankaan ja Heinävaaran tulentekopaikat on poistettu kesällä 2020.
 • Levävaaran pihapiirin tulentekopaikka on vain leiriläisten tai muiden ryhmien sekä lammaspaimenten käytössä.

Maastopalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty myös tulentekopaikoilla.
Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Juomavesi

 • Alueen vedet ovat luonnonvesiä, joita ei ole tutkittu. Käyttö omalla vastuulla.
 • Pintavesi, kuten järvien, jokien ja purojen vedet, kannattaa keittää ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain.
 • Levävaaran pihapiirissä olevaa kaivoa ei suositella käytettäväksi. Pihapiirin ulkopuolella on lähde, jolle johtaa viitoitettu polku.
 • Juomavesi on hyvä tuoda mukana.
 • Lue retkeilyn ABC:n juomavesivinkit.

Jätehuolto

Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

 • Saari-Kiekin ja Viiksimon pysäköintialueilla on kierrätyspisteet, joissa voi lajitella muovin, metallin, sekajätteen ja keräyslasin.

Käymälät

 • Laavujen yhteydessä on kuivakäymälä.
 • Sekä Levävaarassa että Latvavaarassa on navettarakennuksen takana kuivakäymälät.
 • Myös Saari-Kiekin ja Viiksimon pysäköintipaikoilla on kuivakäymälät.

Retkeilijä istuu havumetsässä olevassa käymälässä.

Yöpyminen

 • Elimyssalolla ei ole yleisiä majoitustiloja.
 • Erikoistapauksissa, kuten leireillä, Levävaarassa on mahdollista järjestää majoitusta. Yöpymisestä on sovittava Kuhmon luontokeskus Petolan kanssa.
 • Kesällä Levävaarassa asuvat lammaspaimenet ja pihapiirin aitauksessa laiduntavat lampaat. Lampaita saa rapsutella, mutta rakennukset eivät ole avoinna yleisölle.

Telttailu ja laavut

Tilapäinen leiriytyminen on sallittu laavujen läheisyydessä.

 • Laavut Saari-Kiekissä ja Elimysjärvellä

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

Elimyssalolla ei ole esteettömiä palveluja.

Muut palvelut lähiseudulla

Lähimmät kaupat, pankit, huoltoasemat ja muut palvelut löytyvät Kuhmon (kuhmo.fi) taajamasta.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.