Lauttavaaran luontokoulumetsä on Metsähallituksen näyteikkuna luonnon monimuotoisuuteen ja nykyaikaiseen ympäristöarvoja korostavaan metsienkäsittelyyn.

Rehevä korpimetsä, jonka maata peittää pudonneet lehdet.

Alueen luonto vaihtelee avokalliosta rehevään puronvarsimetsään, väliin mahtuu niin rämettä kuin vanhaa metsääkin. Alueen laidassa on myös vanha Kivelän talon paikka. Luontokoulumetsä on suunniteltu luonto-opastusta ja -opetusta varten, joten siellä voi tutkia ja kerätä pieniä määriä näytteitä. Alue soveltuu kaiken ikäisille.

Lauttavaaraa varten on tehty opetusmateriaalia alle kouluikäisille sekä perusopetusta varten. Lauttavaaran luontokoulumetsä taroaa luonnon luokkahuoneen, jossa riittää tilaa ja tekemistä.

Aineistot

Paluu lähteille- ja Hyväksi havaittua aineistoihin on koottu  luonto-opetusta varten materiaaleja niin koulujen, matkailuyrittäjien kuin muidenkin tahojen käyttöön.
Ohjelmat on pyritty laatimaan niin, että kuka tahansa voi niitä käyttää ilman Metsähallituksen opasta. Vaikka ohjelmien esimerkkipaikkoina on usein käytetty Lauttavaaran luontokoulumetsää, ne eivät ole tiukasti sidoksissa siihen, vaan niitä voi vapaasti soveltaa mihin tahansa ympäröivään luontoon, kunhan toimii kunkin alueen sääntöjen mukaan.

Alle kouluikäisille ja alakouluikäisille

Kuhmon luontokeskus Petolasta saa mukaan maastoonvietäviä A3-kokoisia luontopolkutauluja. Alle kouluikäisten ja alakouluikäisten retken teemaksi voi ottaa esimerkiksi:

 • Hippiäisen metsä
 • Käpylinnun metsä
 • Kuukkelin metsä
 • Pohjantikan metsä
 • Liito-oravan metsä
 • Marjakarhun metsä
 • Taulakäävän metsä

Yläkoulu- ja lukioikäisille sekä leirikouluille

Yläkoulu- ja lukioikäisille ei ole valmiita ohjelmapaketteja, mutta Paluu lähteille ja Hyväksi havaittua -aineistot ovat sovellettavissa kaiken ikäisten käyttöön. Leirikouluryhmät saavat aineistosta runsaasti vinkkejä ohjelmiaan varten.

Petolassa on saatavilla myös monenlaisia tutkimusvälineitä sekä muita materiaaleja retkeä varten. Lue lisää aineistosta ja oppimateriaaleista.

Retkivinkit

Luonnon monimuotoisuutta esittelevä luontopolku, jonka pituus on 2,5 km.

 • Polun varrella on numeroituja tehtäväalueita, ei pysyviä luontopolkutauluja
 • Valmiita tehtävä- ja ohjelmapaketteja luonto- ja metsäopetukseen on esitelty Lauttavaaran esitteessä sekä laajemmin Paluu lähteille -aineistoissa (julkaisut.metsa.fi) ja Hyväksi havaittua -aineistoissa (pdf 5,1 Mt, julkaisut.metsa.fi).
 • Lauttavaaran alue sopii käytettäväksi kaikkina vuodenaikoina. Sieltä löytyy aina mielenkiintoista tutkittavaa:
  • kevätkesällä luonnon yrttejä ja muita kasveja Kivelän pihapiirissä, metsien ja kulttuuripiirin lintujen laulua sekä hyönteisiä ja muita pikkueläimiä
  • kesäkuumalla viileänkostea korpikuusikko, jossa voi nähdä merkkejä keijuista, metsänpeikoista ja haltioista
  • kesällä lahopuustoa, metsäpalon jälkiä ja paksun sammalen peittämiä kiviä
  • syyskesällä marjoja ja sieniä
  • talvella taianomaisia hiihto- ja lumikenkäilyreittejä.
 • Kuhmon luontokeskus Petolan henkilökunta auttaa retkiohjelman ja reittien suunnittelussa.
 • Jokasää on retkisää, kun on sopiva retkivaatetus.
 • Olethan aina roskaton retkeilijä.
 • Pidä huolta turvallisuudesta.

Ruokailut

 • Lauttavaaran luontokoulumetsässä on yksi tulentekopaikka, jossa on myös laavu. Evästely nuotion loisteessa on retken mieleenpainuva yksityiskohta. Maastopalovaroituksen aikana tulta ei kuitenkaan saa tehdä myöskään tulentekopaikalla.
 • Lauttavaaran luontokoulumetsässä ei ole kahviota, mutta ryhmille voi tilauksesta järjestää ruokailun Kuhmon luontokeskus Petolassa
 • Lauttavaaran luontokoulumetsässä ei ole järjestettyä jätehuoltoa, vaan jätehuolto on omatoiminen. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.
 • Retkeilyn ABC:ssä on vinkkejä retkiruokaan.

Majoitus

 • Lauttavaaran tulentekopaikkaa ja laavua ei voi varata etukäteen. Toivomme ryhmien kuitenkin ilmoittavan retkestään Luontokeskus Petolaan. Näin voimme kertoa muille luontokoulumetsässä liikkuville alueen käytöstä. Maastopalovaroitusaikaan tulenteko on kielletty myös varustetulla tulentekopaikalla.
 • Kuhmossa on useita mahdollisuuksia suurtenkin ryhmien majoittumiselle
 • Kohteen läheisyydessä olevista ryhmille sopivista majoituspalveluista saa lisätietoja Kuhmon luontokeskus Petolasta.

Yhteystiedot

Vinkit lasten kanssa retkeilyyn 

Retkeilyn ABC: lasten kanssa retkelle

Ihme ja kumma -videosarja

Ihme ja kumma on lapsille suunnattu videosarja luonnon monimuotoisuudesta. Tuotanto: Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi.

Piirretty kuva, jossa on videon otsikko sekä kasveja ja eläimiä.