Opettajille apua luontoretkien järjestämiseen

Joukko lapsia kuuntelee opasta metsässä.

Monet tahot tarjoavat opettajille apua luontoretkien järjestämiseen. Katso kuka toimintaa järjestää omalla alueellasi! Saat tietoa ja neuvoja luontoretkien järjestämiseen myös luontokeskuksista.

 • Eräkummi opastaa lapsia. Kummilla on myös koira, jota osa lapsista silittää.Metsähallituksen kouluttamat eräkummit (eraluvat.fi) ovat oppaina suomalaiseen eränkäyntikulttuuriin.
  • Vapaaehtoiset eräkummit kiertävät kouluissa kertomassa suomalaisen eränkäynnin kulttuurihistoriasta sekä omakohtaisiin kokemuksiin perustuen nykyaikaisesta metsästyksestä.
  • Opetus-materiaalissa painotetaan toiminnallisuutta ja tavoitteena on pitää oppitunnit aina ulkona. Teemat ovat monipuolisia ja liittyvät seuraaviin aihealueisiin: riistanhoito, lajintunnistus, riistaeläinten ekologia, kalastus, elinympäristöihin tutustuminen, metsästyksen merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle, luonnossa liikkuminen ja jokamiehenoikeudet.
 • Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön kalakummit (vapaa-ajankalastaja.fi) kertovat kalajuttuja ja opettavat kalastusta.
  • Kalakummit vierailevat kouluissa ja eri tahojen järjestämissä lasten ja nuorten tapahtumissa sekä järjestävät itse erilaisia kalastustempauksia. Aktiivisia kalakummeja löytyy joka puolelta maata. Jos haluat kalakummin vierailemaan kouluusi tai muuhun lasten tapahtumaan, niin ota yhteyttä oman alueesi kalakummien yhteyshenkilöön.
 • Birdlife Suomi tarjoaa retkikummeja oppaiksi linturetkille (birdlife.fi)
  • Retkikummit ovat BirdLife Suomeen rekisteröityneitä vapaaehtoisia retkenvetäjiä, jotka toimivat paikallisesti BirdLifen jäsenyhdistyksissä. Suuri osa linturetkistä on kaikille avoimia, mutta retkikummit voivat järjestää retkiä myös ryhmille, esimerkiksi koululuokille. Retkikummeihin voit ottaa yhteyttä suoraan tai yhdistysten kautta. Ensisijaisesti kannattaa ottaa yhteyttä mahdolliseen yhdistyksen retkivastaavaan.

Ulkoruokinnassa

Ulkoruokinnassa-podcast -sarja

Ulkoruokinnassa on Metsähallituksen Luontopalvelujen podcast-kanava, jossa kerromme tositarinoita isokihopistiäisestä ilmastonmuutokseen.

Ihme ja kumma -videosarja

Ihme ja kumma on lapsille suunnattu videosarja luonnon monimuotoisuudesta. Tuotanto: Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi.

Piirretty kuva, jossa on videon otsikko sekä kasveja ja eläimiä.