Metsästys

Nuori poika koiransa kanssa.Metsästys on osa perinteistä tapaa elää ja tulla toimeen pohjoisessa luonnossamme. Edelleen se on monelle tärkeä tapa viettää vapaa-aikaa ja hankkia ravintoa. Vilkkain metsästyssesonki alkaa 20.8. vesilintujen metsästyksellä.

Suomessa metsästäjän tarvitsee maksaa vuosittainen riistanhoitomaksu eli metsästyskortti. Lisäksi hänellä pitää olla metsästyslupa alueelle, jossa aikoo metsästää. Joidenkin riistaeläinten, kuten hirven, metsästykseen tarvitaan myös riistakeskuksen myöntämä pyyntilupa. Riistaeläimiä saa metsästää vain niiden metsästyskauden aikana. Lisätietoja saa Suomen riistakeskuksesta (riista.fi). 

Metsästysluvan myöntää maanomistaja. Lupia voidaan myöntää lyhyiksi ajanjaksoiksi tai ne voivat olla pysyviä. Maanomistaja voi myös vuokrata metsästysoikeuden esimerkiksi metsästysseuralle. Pohjoissuomalaisilla on metsästyslaissa (8 §) vahvistettu oikeus metsästää ilmaiseksi valtion mailla omassa asuinkunnassaan. Luonnonsuojelualueilla metsästystä on usein rajoitettu.

Yleisillä vesialueilla saavat merialueilla metsästää jokainen Suomessa pysyvästi asuva ja järvillä kuntalaiset, ellei oikeutta ole erikseen rajoitettu.

Metsähallitus myy metsästyslupia hallitsemilleen alueille. Lupia voi ostaa Eräpalvelujen verkkokaupasta (eraluvat.fi) tai soittamalla myyntinumeroon 020 69 2424, joka on auki arkisin 9–15. Lisätietoa lupatyypeistä, hinnoista ja metsästysalueista voi lukea Metsähallituksen Eräpalvelujen verkkosivuilla (eraluvat.fi) tai vuosittain julkaistavasta Kieppi-lehdessä (eraluvat.fi). 

Maastopukuinen mies pitää koiraa hihnassa metsässä.

Terveyttä luonnosta

  • Pienriistan metsästäjät kävelevät lähes 10 km metsästyspäivän aikana.
  • Monelle suomalaiselle metsästys on merkittävin liikunnan muoto.
  • Järvi- ja metsämaisema rauhoittavat ja auttavat laukaisemaan stressiä.
  • Tutkimusten mukaan verenpaine ja stressihormonipitoisuus alenevat luonnossa nopeammin kuin muussa ympäristössä.

Huomioitavaa

Metsästyskausi on vilkkaimmillaan syyskuussa. Erityisen suosittuja ovat aloituspäivät:

  • 20.8. vesilintujen metsästys
  • 1.9. jäniksenmetsästys 
  • 10.9. metsäkanalintujen metsästys. 
  • Osassa maata metsästetään myös hirveä jo syyskuussa.

Metsästystä on yleensä rajoitettu suosituilla retkeilypaikoilla. Paikalliset asukkaat saavat kuitenkin metsästää esimerkiksi osassa Pohjois-Suomen kansallispuistoja.