Luonto auttaa palautumaan stressistä

Kauniit luonnonmaisemat, äänet ja tuoksut auttavat päästämään irti keskittymistä vaativista tehtävistä. Luonto auttaa elimistöä palautumaan stressistä ja aivoja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Nopeatempoinen tietotulva ja elämäntyyli, jossa suuri osa vuorokaudesta kuluu näyttöpäätteen ja muiden sähköisten laitteiden parissa, asettavat vaatimuksia aivojen toimintakyvylle. Jatkuvaa huomiokykyä vaativat tehtävät altistavat stressille ja uupumukselle. Luovuus ja keskittymiskyky heikentyvät, jos aivot eivät saa välillä mahdollisuutta palautua rasituksesta. 

Stressi on yhteydessä elimistön tulehdustilaan ja kroonisiin sairauksiin, joten kunnollinen stressistä elpyminen on elimistön kannalta tärkeä asia. Mieli elpyy tutkitusti parhaiten paikassa, jossa kielteiset ajatukset unohtuvat, ja joka saa mielen lumoutumaan. Kauniit luontokohteet nimetään useimmiten tällaisiksi elvyttäviksi mielipaikoiksi. Myös fyysinen aktiivisuus edistää psyykkistä hyvinvointia.

Millainen on sinun mielipaikkasi luonnossa? Milloin kävit mielipaikassasi?

Mikä on sinun mielituoksusi, -maisemasi tai -äänesi luonnossa? 

Istuva retkeilijä, joka syö puolukoita puisesta kupista. Nähtynä retkeilijän näkökulmasta.

Vinkkejä!

 • Valokuvaa luontoa. Kuvien avulla palaat luontokokemuksiisi yhä uudelleen. Vahvimmat elämykset, tuoksut ja tunteet, säilyvät koko iän.   
 • Maailman helpointa luontoliikuntaa. Mielenterveyden Keskusliitto on laatinut Askeleita luontoon -kalenterin (mtkl.fi), jonka avulla voit havainnoida luontoa uudella tavalla sekä listata kuukauden parhaita luontokokemuksia. 
 • MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Hyvän mielen metsäkävelyt (mieli.fi) 

Lue lisää stressinhallinnasta  

Näin luonto elvyttää mieltä

 • Mieliala kohenee.
 • Kielteiset tunteet, kuten viha, turhautuminen ja ahdistus, vähenevät.
 • Itsetunto kohenee.
 • Ongelmanratkaisu- ja keskittymiskyky kohenevat.
 • Koettu psyykkinen hyvinvointi ja elämänlaatu paranevat.

Näin luonto elvyttää kehoa

 • Verenpaine alenee.
 • Syke alenee.
 • Stressihormoni kortisolin pitoisuus alenee.
 • Fyysinen oireilu, kuten päänsärky, lievittyy.
 • Lihasjännitys alenee.  
 • Koettu terveys ja hyvinvointi kohenevat.