Vieraspetojen pyynti saariston suojelualueilla

Metsästäjien apu on erittäin tärkeää saariston linnuston suojelussa. Osallistumalla pienpetojen pyyntiin pääset mukaan yhteistyöhön Metsähallituksen, lintulaskijoiden, luonnonsuojelijoiden ja muiden metsästäjien kanssa.

""

Minkki ja supikoira ovat yleistyneet saaristossa. Pienpedot tuhoavat lintujen pesiä ja saalistavat emolintuja, siksi monet lintulajit ovat taantuneet voimakkaasti. Vieraspetojen pyynnillä on myönteisiä vaikutuksia lintujen pesinnän onnistumiseen ja lintulajistoon.

Metsähallitus on aloittanut minkin ja supikoiran tehostetun pyynnin arvokkailla lintujen suojelukohteilla. Nämä alueet ovat tärkeitä lintujen pesintäalueita, ja niissä on havaittu vieraspetojen aiheuttamia lintutuhoja. Alueet ovat pääsääntöisesti ulkosaariston suojelualueita, mutta joukossa on myös muutamia linnustollisesti arvokkaita merenlahtia ja sisämaan lintuvesiä.