Valjakolla vaellukselle

Valjakkoajo on erityisesti Lapissa noussut suosituksi ohjelmapalveluksi ja harrastukseksi. Koiravaljakolla luonnossa liikkuminen vaatii kuitenkin vielä enemmän muiden kulkijoiden ja luonnon huomioon ottamista kuin yhden koiran kanssa retkeily.

Valjakolla voi liikkua jokaisenoikeuden perusteella vapaasti lukuun ottamatta luonnonsuojelualueita, joilla valjakoiden liikkuminen on usein järjestyssäännöllä rajattu vain  tietyille reiteille. Yritystoimintana valjakkoajoa harjoittavan on sovittava maanomistajan kanssa käytettävistä reiteistä. Metsähallituksen mailla yritystoiminta vaatii aina käyttöoikeussopimuksen. Erämaa-alueilla luontomatkailua ohjataan hoito- ja käyttösuunnitelmilla.

 Koiravaljakko talvisessa puuttomassa tunturimaisemassa.

Muista poronhoitoalueella

Lapin erämaa-alueilla koiravaljakolla ajo on sallittua, mutta poronhoitoalueella on noudatettava erityistä varovaisuutta. Porojen häiritseminen on kiellettyä. Poro reagoi koirien hajuun ja haukkuun kuten petoihin, ja valjakon harkitsematon kulku saattaa aiheuttaa poronhoitajille huomattavasti lisätöitä ja kustannuksia. Älä pysäytä valjakkoa porojen kohdalle edes valokuvausta varten. Erityisesti kevättalvella häirintä voi aiheuttaa merkittävää haittaa, ja johtaa korvausvaatimuksiin. Muista aina sulkea poroaitojen veräjät. 

Yöpyminen tuvilla

Ota muut kulkijat huomioon erityisesti tuvilla yöpyessäsi. Valjakkokoirien tuonti sisälle autio-, varaus- ja vuokratupiin on kielletty. Myös valjakkotoimintaan liittyvien varusteiden säilyttäminen tuvissa ja huoltorakennuksissa on kielletty. Tuvan astiaston käyttö koirien ruokinnassa on kielletty. 

Tuvilla yövyttäessä koirat on kytkettävä riittävän etäälle, noin 50 m päähän tuvasta niin, etteivät ne aiheuta häiriötä muille asukkaille. Koiria ei saa kytkeä jäälle vesistöjen päälle, etteivät juomavedet saastu. Koirien jätökset on korjattava maastosta ja toimitettava jätehuolto-ohjeiden mukaiseen paikkaan. Jos tuvalla on koiraparkki, jätökset on laitettava sille tarkoitettuun jätelaatikkoon. Laatikkoon ei saa laittaa muuta jätettä. Koirien makuuolkien jättäminen tuvan pihapiirin on kielletty. 

Valtion rajan ylitys koirien kanssa

Lapissa esimerkiksi Kalottireitti kulkee valtion rajojen yli. Koirien kanssa on muistettava, että valtion rajan saa valjakon kanssa ylittää vain, jos jokainen koira täyttää vientisäädökset. Kaikki vienti- ja tuontisäädökset löytyvät Ruokaviraston (ruokavirasto.fi) sivuilta. Ruotsiin matkustavan on ilmoitettava koirasta Ruotsin tulliin (tullverket.se).