Valjakolla vaellukselle Koiravalajakolla ajelu.

Koiravaljakko talvisessa maisemassa.Valjakkoajo on erityisesti Lapissa noussut suosituksi ohjelmapalveluksi. Valjakon kyydissä pääsee kokemaan vauhdin hurmaa ja näkemään paikkoja, joille asti ei kenties jalkaisin tai suksin tulisi kuljettua.  Koiravaljakolla luonnossa liikkuminen vaatii vielä enemmän muiden kulkijoiden ja luonnon huomioon ottamista kuin yhden koiran kanssa retkeily.

Valjakolla voi liikkua jokamiehenoikeuden perusteella vapaasti lukuun ottamatta luonnonsuojelualueita, joilla valjakoiden liikkuminen on usein järjestyssäännöllä rajattu tietyille reiteille. Yritystoimintana valjakkoajoa harjoittavan on sovittava maanomistajan kanssa käytettävistä reiteistä. Valtion rajan saa valjakon kanssa ylittää vain, jos jokainen koira täyttää vientisäädökset. Lue lisää valtion rajojen ylityksestä koiran kanssa.

Poronhoitoalueella liikuttaessa kannattaa selvittää tarkoin, missä valjakolla saa ajaa. Poro reagoi koirien hajuun ja haukkuun kuten petoihin, ja valjakon harkitsematon kulku saattaa aiheuttaa poronhoitajille huomattavasti lisätöitä tokan paimentamisessa. Erityisesti kevättalvella poroja ei saisi häiritä, eikä valjakon ilmestymistä maisemaan katsota silloin hyvällä.

Autio- ja varaustuvilla yövyttäessä koirat on kytkettävä riittävän etäälle tuvasta niin, etteivät ne aiheuta häiriötä muille asukkaille. Koirien jätökset on korjattava maastosta ja toimitettava jätehuolto-ohjeiden mukaiseen paikkaan.