Koiran kanssa luontoon

Koiran kanssa pääset nauttimaan luonnosta ympäri vuoden. Koira auttaa avaamaan aistisi luonnon ilmiöille ja ihmeille – koira kuulee ihmistä herkemmin ja voi riemastua vaikka lentelevistä syksyn lehdistä. Koira tarvitsee ulkoilutusta useita kertoja päivässä, ja koiranomistaja saa samalla mukavaa hyötyliikuntaa. Omistajansa ulkoiluttaminen onkin koiran tärkeimpiä tehtäviä. Koirat ovat tervetulleita kansallispuistojenkin upeisiin maisemiin.

Nainen hiihtää ulkoiluttaen samalla koiraansa.

Ulkoilun lisäksi koiran kanssa voi harrastaa luonnossa kaikkea erävaelluksista jäljestys- ja pelastuskoiratoimintaan, metsästykseen ja valjakkoajoon. Lisätietoja erilaisista harrastuksista ja seuratoiminnasta saa Suomen Kennelliiton sivuilta (kennelliitto.fi).

Minne koiran kanssa retkelle?

Koiran kanssa voi liikkua melkein missä tahansa, kun noudattaa lakien ja asetusten velvollisuuksia ja rajoituksia. Kun liikut koiran kanssa luonnossa, ota huomioon paitsi koirasi myös muut ihmiset sekä eläimet. Koiranpitoa säädellään mm. järjestys- ja metsästyslailla sekä suojelualueiden järjestyssäännöillä. Valtion rajojen ylittäminen koiran kanssa on tarkoin säänneltyä.

Huomaavainen koiranomistaja

Luonnonvaraisille eläimille koira on peto koiran rodusta tai riistavietistä riippumatta. Maassa pesivät linnut ovat erityisen herkkiä häirinnälle. Vaikka koira ei vahingoittaisi pesäpoikasia, voi lintuemon poistuminen pesältä saada variksen tai lokin käyttämään tilaisuutta hyväkseen ja tyhjentämään pesän. Koiraa ei saa koskaan päästää saaristossa juoksemaan valtoimenaan ympäri saarta, koska vesilintujen poistuminen pesältä tietää nopeaa poikasten tuhoutumista ja joutumista muiden lintujen evääksi.

Vaikka koira on luontokappale siinä missä me muutkin, eivät kaikki ihmiset halua jakaa retkeilynautintoaan koirien kanssa. Osa ihmisistä myös vilpittömästi pelkää koiria, joten ota aina huomioon muut retkeläiset ja pidä koira asiallisella etäisyydellä muiden leiristä, tavaroista ja eväistä. Koiria ei yleensä saa viedä sisälle tupiin. Lapissa koiran voi kuitenkin ottaa sisälle autiotupaan muiden tuvassa olijoiden suostumuksella.

Poronhoitoalueella liikkuessasi ole erityisen varovainen, ettei koirasi pääse irti ja ajamaan poroja. Porot ovat herkimmillään kevättalvella ennen vasomista ja alkukesästä, kun vasat ovat pieniä. Kotikoirakin saattaa innostua porojen ajamisesta, koska poro on nopealiikkeinen ja se saa koiran uinuvan riistavietin heräämään. Haukkuva koira voi myös häiritä poronhoitotöitä kääntämällä porot väärään suuntaan tai siirtämällä ne alueille, joille niiden ei toivottaisi menevän. Jos näet jossain poroja, älä koskaan lähesty niitä koiran kanssa tai ilman, ei edes vaikka haluaisit vain ottaa valokuvan.

Kevättalvi on myös luonnoneläimille herkkää aikaa. Moni petolintu aloittaa pesintänsä varhain ja voi häiriintyä kulkijoista niin, että pesintä epäonnistuu. Talven ankaruus koettelee kaikkia eläimiä, ja turha pakeneminen kuluttaa elimistön muutenkin niukkoja energiavaroja.

Koiraretken muistilista

  • Piirroskuva, jossa koira heiluttaa häntää ja katsoo ihmeissään maassa räyhäävää piennisäkästä. Piennisäkäs sanoo Pidä musti kii!Koira kulkee kansallispuistoissa ja muilla luonnonsuojelualueilla aina hihnassa. Myös hyvätapaisen koiran on oltava kytketty jo pelkästään esimerkin vuoksi.
  • Kansallispuistot ovat luonnonsuojelualueita, joissa kasveilla ja eläimillä tulee olla rauha. Kansallispuistossa vapaana oleva koira rikkoo lakia ympäri vuoden. Se voi vahingoittaa linnunpoikasia ja muitakin eläimiä pelkästään säikäyttämällä.
  • Poronhoitoalueella koira voi innostua poroista ja heikot vasat voivat nääntyä, vaikka koira vain haluaisi pitää vähän hauskaa. Koiran haukku voi myös haitata poronhoitotöitä pelottamalla porot väärään suuntaan.
  • Keppi- ja kuoppaleikit eivät kuulu luonnonsuojelualueille. Kuoppien kaivelu ja risujen sekä lahopuiden repiminen ovat kansallispuistoissa ja muilla luonnonsuojelualueilla kiellettyjä myös koirilta. Lahopuut ovat monen uhanalaisen hyönteisen koti.
  • Annetaan rauha muille retkeilijöille. Koirat eivät ole kaikkien juttu, ja jotkut voivat pelätä niitä.
  • Hoidetaan pakolliset tarpeet niin, että polut jäävät puhtaaksi. Luonnossa koirankakat voi huitaista risulla metsän puolelle. Piha-alueilta ne on kerättävä pussiin ja toimitettava sekajäteastioihin. Älä jätä koirankakkapusseja latujen tai polkujen varsille.
  • Tarkista voiko koira tulla mukaan tupaan. Autio-, vuokra-, ja varaustupien lemmikkisäännöissä on aluekohtaisia eroja. Tupakohtaiset säännöt löytyvät tupasivuilta.
  • Opas- ja avustajakoiraa käyttävällä henkilöllä on lain turvaama oikeus liikkua kaikkialla. Tämä koskee myös Metsähallituksen tupia, luontokeskuksia ja niiden ravintoloita.
  • Koira on pääsääntöisesti pidettävä kytkettynä kaikkialla muualla paitsi omalla pihalla ja koirapuistoissa. Tutustu myös Järjestyslain (finlex.fi) ja Metsästyslain (finlex.fi) säädöksiin.

Terveyttä luonnosta

Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Metsässä kävely edistää sekä koiran että koiranomistajan terveyttä ja hyvinvointia.

Metsässä liikkuminen virkistää niin ihmisen kuin koiran aisteja ja innostaa molempia reippaampaan liikuntaan kuin kaduilla kävely.