Myrkylliset marjat

Marjastajan on hyvä opetella tunnistamaan myös myrkylliset marjat, jottei niitä päädy osaksi marjasaalista. Mikäli marjojen syönnistä tulee myrkytysoireita, on hyvä yrittää tunnistaa, mitä marjaa on syönyt, varsinkin jos on nauttinut marjoja suuria määriä. Jos epäilet myrkytystä, tyhjennä ja huuhtele suu. Ota nopeasti lääkehiiltä esimerkiksi  nesteeseen sekoitettuna. Lääkehiili estää myrkyllisten aineiden imeytymistä vatsalaukkuun.

Soita tarpeen vaatiessa Myrkytystietokeskukseen saadaksesi tarkempia ohjeita.

Lisätietoja

Karta myrkyllisiä marjoja

Alla on mainittu myrkyllisiä marjoja, joita pitää välttää.

Kielo

Kielo kasvaa yleisenä Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta harvinaistuu pohjoista kohti mentäessä. Kielo kasvaa muun muassa kuivissa ja tuoreissa kangasmetsissä, harjuilla, kivikkoisilla rinteillä ja lehdoissa. Marjat ovat ensin vihreät, sitten keltaiset ja kypsinä oranssinpunaiset. Kaikki kasvinosat ovat myrkyllisiä.

 • Oireet ja toimenpiteet
 • Muutaman marjan syönti lähinnä ärsyttää vatsaa. Jos on syönyt erittäin runsaasti kielonmarjoja, saattaa esiintyä vakavia myrkytysoireita. Silloin potilaalle annetaan lääkehiiltä. Jos potilas oireilee, hänet tulee toimittaa lääkäriin. 
 • Lue lisää kielosta (luontoportti.fi) 

Kalliokielo

Kalliokielo kasvaa yleisenä vain Etelä-Suomessa. Seharvinaistuu Keski-Suomessa ja on rauhoitettu Oulun ja Lapin lääneissä. Kalliokielo viihtyy erilaisilla kasvupaikoilla, esimerkiksi kuivilla kalliojyrkänteillä ja rehevissä lehdoissa. Marjat ovat aluksi vihreitä, mutta kypsyttyään ne ovat tummansinisiä ja vahapeitteisiä.

Oravanmarja

Oravanmarjaa kasvaa yleisesti lähes koko Suomessa, mutta se harvinaistuu Rovaniemen pohjoispuolella. Parhaiten laji viihtyy lehtomaisissa kangasmetsissä, ja se on käenkaali-oravanmarja-metsätyypin (OMaT) tunnuskasvi. Syksyllä kypsyvät tummanpunaiset marjat ovat lievästi myrkyllisiä, kuten muutkin kasvinosat.

 • Oireet ja toimenpiteet
  Aiheuttaa mahan ärsytysoireita. Kasvia syöneelle annetaan puoli lasillista juotavaa. Yli 10 marjaa tai vastaavan määrän muuta kasvinosaa syöneelle annetaan lääkehiiltä.
 • Lue lisää oravanmarjasta (luontoportti.fi)

Punakoiso

Punakoiso kasvaa yleisesti Etelä-Suomessa ja rannikkoalueella. Kasvi esiintyy rantapensaikoissa, tervaleppäkorvissa, ruovikoissa, rannoilla ja joutomaalla. Marja on aluksi vihreä, sitten kellanpunainen ja kypsänä kiiltävän punainen ja pitkä. Koko kasvi on myrkyllinen.

 • Oireet ja toimenpiteet
  Kasvinosien tai marjojen syöminen aiheuttaa yleensä vain lieviä oireita, kuten karvaan maun suuhun, mahaoireita ja päänsärkyä. Korkeintaan viiden marjan syöminen ei vaadi toimenpiteitä. Suuremman määrän syöneelle annetaan lääkehiiltä.
 • Lue lisää punakoisosta (luontoportti.fi)

Näsiä

Näsiää kasvaa melkein koko maassa. Kasvi viihtyy lehtomaisissa kangasmetsissä, lehdoissa ja lehtokorvissa. Koko kasvi on myrkyllinen.

 • Oireet ja toimenpiteet
  Näsiän varren pureminen voi aiheuttaa suun, kielen ja kurkun voimakasta polttelua. Vain muutaman marjan syöminen aiheuttaa pahaa makua suussa sekä suun, kielen ja kurkun polttelua. Lisäksi tyypillisiä oireita ovat pahoinvointi, mahakipu ja ripuli.
 • Lue lisää näsiästä (luontoportti.fi) 

Terttuselja

Terttuselja on yleinen Etelä-Suomessa ja tavallinen Oulun korkeudelle saakka. Terttuselja on karannut puutarhoista esimerkiksi puistoihin, tienvarsiin ja metsiin. Erityisesti se viihtyy ulkokäymälän ja tunkion läheisyydessä. Punaiset marjat kypsyvät loppukesästä. Kasvi on lievästi myrkyllinen.

Lehtokuusama

Lehtokuusamaa esiintyy yleisenä Hämeen ja Ahvenanmaan, harvalukuisempana muualla Etelä- ja Keski-Suomen lehdoissa. Marjat ovat punaisia, kitkeriä ja myrkyllisiä.

Korpipaatsama

Korpipaatsama on yleinen Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa, mutta Lapissa se on harvinainen. Kasvia esiintyy rehevissä puronvarsissa ja rantakorvissa, soiden tai metsien reunoilla. Marja on ensin vihreä, myöhemmin punainen ja kypsänä kiiltävä mustanvioletti. Kasvin kaikki osat ovat lievästi myrkyllisiä.

Sudenmarja

Sudenmarjaa esiintyy koko maassa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Kasvia tavataan tuoreissa metsissä, lehdoissa, lehtoniityillä, purolaaksoissa ja lähteiköillä. Myrkyllinen marja on vahapeitteinen ja mustansininen.

Konnanmarjat

Suomessa esiintyy konnanmarjaa kahta lajia. Näistä tavallisempi on suuressa osassa maata yleinen mustakonnanmarja, kun taas punakonnanmarja on enemmän itäinen ja pohjoinen laji. Molemmat lajit kasvavat kuivahkoissa lehdoissa, kallioiden alla, puronvarsilla ja jokitörmillä. Mustakonnanmarja on raakana vihreä ja kypsänä musta, kun taas punakonnanmarja on raakana vihreä ja kypsänä punainen. Molemmat marjalajit ovat myrkyllisiä.