Kummikohteet

Kummikohteet antavat yhteisöille mahdollisuuden osallistua konkreettisesti arvokkaan luonto- tai kulttuuriperintökohteen säilyttämiseen. Samalla omistajuus kohdetta kohtaan vahvistuu ja hoitotoimiin osallistuvat pääsevät tekemään pieniä hikisiä tekoja hyvässä seurassa Suomen arvokkaimman luonnon tai kulttuuriperinnön hyväksi. 

Talkootyöläiset kunnostavat vanhaa hirsirakennusta. Taustalla syksyistä metsää.

Metsähallituksen luontopalvelut antaa erilaisille yhdistyksille, koululuokille ja harrastuspiireille sekä yksityisille henkilöille hoitoon kummikohteita, kuten niittyjä tai pieniä suojelualueita.

Metsähallituksen luontopalvelut tarjoaa myös kulttuuriperintöä adoptioon yhdessä Museoviraston kanssa. Adopt a Monument -toimintatavassa kyse voi olla kulttuurikohteen silmälläpidosta (esimerkiksi sukellusseura pitää silmällä hylkyä), roskien keräämisestä tai muista pienistä hoitotoimista. Vastapalveluksena adoptoija saa omakohtaisen siteen ainutlaatuiseen kohteeseen. Adopt a Monument -toimintatavan on tuonut Suomeen Pirkanmaan maakuntamuseo.

Tutustu kummi- ja adoptiokohteisiin:

Jos olet kiinnostunut kummi- tai adoptiokohteesta, ole yhteydessä sähköpostilla: vapaaehtoistoiminta(at)metsa.fi.