Vuoden luontovapaaehtoinen

Vuoden luontovapaaehtoinen on omalla panoksellaan nimeämis- tai sitä edeltävänä vuonna parantanut Suomen luonnon tilaa ja tehnyt vapaaehtoistyötä rakkaudesta suomalaista luontoa, lajia, retkikohdetta tai vaikkapa kulttuuriperintöä kohtaan.

Vuoden 2019 luontovapaaehtoiseksi valittiin Tiina Tikkanen, joka on vapaa-ajallaan esimerkillisesti osallistunut suomalaisen luonnon suojeluun poistamalla haitallisia vieraslajeja ja tekemällä talkootyötä useiden järjestöjen sekä Metsähallituksen kanssa. Hän on myös aktiivisesti antanut palautetta luonnonsuojeluun liittyvissä asioissa. Tiinan ilo, energia ja uutteruus tarttuvat helposti muihin luonnonhoitotyötä tekeviin. Lue uutinen.

Retkeilijä ja lampaita kesäisellä niityllä korkean ruohon keskellä.
Metsähallituksen Luontopalvelut nimeää Vuoden luontovapaaehtoisen parittomina vuosina.

Vuoden luontovapaaehtoinen on nimetty ensimmäistä kertaa vuonna 2011. Aiemmat Vuoden luontovapaaehtoiset ovat:

  • Tiina Tikkanen (2019)
  • Maaselän Latu ry (2017)
  • Virtavesien hoitoyhdistys (2015)
  • Suurpetomies Marko Kettunen (2014)
  • Maakotkamies Jarmo Ahtinen (2013)
  • Pentti Järvisalo ja WWF-talkooleirit (2012)
  • Tauno Ulvinen sekä Esteri ja Martti Ohenoja (2011)

 
Tunniste: #vapaaehtoistenpäivä