Kansainväliset vapaaehtoiset

Suojelualueilla on muutamia kansainvälisiä vapaaehtoisia vuosittain ja vapaaehtoisena he pääsevät tutustumaan upeimpaan suomalaiseen luontoon: kansallispuistoihin ja muihin suojelualueisiin. Pidempiaikaisemmassa vapaaehtoistoiminnassa vapaaehtoiset osallistuvat luonnonhoito- tai huoltotöihin tai luontokeskuksen asiakaspalvelutehtäviin yhdessä Metsähallituksen Luontopalvelujen työntekijöiden kanssa. Pitkäaikaisia vapaaehtoisia pystytään vastaanottamaan vain muutama vuodessa. Pääasiassa vapaaehtoisia etsitään yhdessä Maailmanvaihto ry.n European Voluntary Servicen kautta.

 

Yhteistyössä

Vapaaehtoistoimintaa tehdään yhteistyössä Maailmanvaihto ry:n (maailmanvaihto.fi) kanssa.