Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Lauttavaaran luontokoulumetsässä

 • Lauttavaaran luontokoulumetsässä palveluja tarjoavat yhteistyötahot
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan kansallispuistossa.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikka

 • Lauttavaaran laavu tulentekopaikkoineen sijaitsee luontopolun puolivälissä.
 • Tulentekoon saa käyttää vain siihen varattua polttopuuta.
 • Nuotion sammutusta varten on laavun takana sadevedenkeräys-astia.
 • Avotulen teko maastopalovaroituksen aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla.
 • Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Juomavesi

 • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.
 • Laavu ja tulentekopaikka eivät sijaitse vesistön lähellä. Juoma- ja käyttövesi on tuotava mukana.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Alueella ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Sekä laavun että pysäköintialueen yhteydessä on kuivakäymälä.

Yöpyminen

 • Lauttavaarassa ei ole majoitustiloja. Tilapäinen leiriytyminen on sallittua laavun ja tulentekopaikan läheisyydessä.

Laavu

 • Lauttavaaran laavu sijaitsee luontopolun puolivälissä.

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

 • Alueella ei ole esteettömiä palveluja.

Muut palvelut lähiseudulla

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.