Ajankohtaista Elimyssalossa

14.7.2021
Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Uutisia Elimyssalosta

Metsien ennallistamispoltolla lisää elintilaa uhanalaisille hyönteisille

(Päivitetty 9.7.2021) 
Elimyssalon luonnonsuojelualueella on tarkoitus polttaa 11,5 hehtaaria metsää heinäkuun aikana. Ennallistamispoltolla parannetaan harvinaisten kovakuoriaisten elinympäristöjä. Toimet ovat osa viisivuotista Beetles LIFE -suojeluhanketta

Nyt poltettava metsä on vanhaa luonnonmetsää, jonka puusto on iältään 130–150-vuotiasta. Metsissä näkyy kuitenkin ihmisen kädenjälki: alueen metsiä on aikanaan kaskettu, ja niistä on otettu puuta kotitarvekäyttöön. Vanhojen metsien ennallistamispoltot ovat monille lajeille elintärkeitä. Osa tarvitsee hiiltynyttä puuta, jota syntyy vain kelottuneen puun palaessa. Kelopuita taas löytyy lähinnä vanhoista metsistä.  

Tänä kesänä poltettavat alat ovat Elimyssalon luonnonsuojelualueen lounaisosassa Juntintien läheisyydessä. Poltosta tulee runsaasti savua, joka voi olla havaittavissa laajalla alueella polton aikana ja joitakin päiviä sen jälkeen. Poltosta kerrotaan alueella myös maastokyltein.

Levävaarassa lampaiden sijaan työmiehiä

(Päivitetty 26.5.2021)
Levävaaran tilalla ei tänä kesänä nähdä lampaita hoitamassa pihan perinnemaisemaa. Näin ollen siellä ei myöskään ole lammaspaimenia. Levävaarassa tehdään iso ikkunaremontti ja muita kunnostustöitä. Ikkunoiden on määrä olla uusittuina paikoillaan syksyyn mennessä. Pihapiirissä häärii Metsähallituksen työmiehiä, mutta kulku pihan kautta on mahdollista.

Ennallistamispolttoa Elimyssalolla

(Päivitetty 26.5.2021)
Yksi Metsähallituksen suunnittelemista ennallistamispolttojen kohteista on Risulammen seutu Kuhmon Elimyssalossa. Paikka on lähellä Saari-Kiekin pysäköintialuetta. Suunnitelmissa on polttaa 11,5 hehtaaria. Ajankohtaa on vaikea määritellä kovin pitkän aikaa ennakkoon. Yleensä poltot toteutetaan alkukesästä, kun maasto on kuivunut riittävästi. 

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Tulentekopaikoilla joukolla tulistelu lisää koronaviruksen tartuntavaaraa. Katso koronavirusohjeet retkeilijälle.