Elimysjärvellä tulvii edelleen

(Päivitetty 14.9.2022)
Elimysjärven kiertävälle reitille kannattaa varautua pitkävartisin kengin. Majavat ovat tehneet patojaan ja siksi vesi on noussut. Paikoin polut ja pitkokset ovat kokonaan veden peitossa eikä kaikin paikoin saappaan varsikaan riitä. Ojittamattomilta soilta vesi laskee pois hitaasti ja sateet puolestaan nostavat vedenpintaa nopeastikin.

Metsien ennallistamispoltolla lisää elintilaa uhanalaisille hyönteisille

(Päivitetty 11.8.2021) 
Elimyssalon luonnonsuojelualueella poltettiin 11,5 hehtaaria metsää heinäkuun 2021 aikana. Ennallistamispoltolla parannetaan harvinaisten kovakuoriaisten elinympäristöjä. Toimet ovat osa viisivuotista Beetles LIFE -suojeluhanketta

Heinäkuussa poltettu metsä on vanhaa luonnonmetsää, jonka puusto on iältään 130–150-vuotiasta. Metsissä näkyy kuitenkin ihmisen kädenjälki: alueen metsiä on aikanaan kaskettu, ja niistä on otettu puuta kotitarvekäyttöön. Vanhojen metsien ennallistamispoltot ovat monille lajeille elintärkeitä. Osa tarvitsee hiiltynyttä puuta, jota syntyy vain kelottuneen puun palaessa. Kelopuita taas löytyy lähinnä vanhoista metsistä.

Asiakasneuvojien vinkit syysretkeilyyn:

(Päivitetty 1.10.2022)

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.