Levävaarassa lampaiden sijaan työmiehiä myös kesällä 2022

(Päivitetty 18.5.2022)
Levävaaran tilalla ei kesällä nähdä lampaita hoitamassa pihan perinnemaisemaa eikä myöskään lampaita paimentavia vuokralaisia. Levävaaran iso ikkunaremontti ja muut kunnostustyöt jatkuvat. Pihapiirissä häärii Metsähallituksen työmiehiä, mutta kulku pihan kautta on mahdollista.

Elimysjärvellä tulvii

(Päivitetty 18.5.2022)
Elimysjärven kiertävälle reitille kannattaa varautua pitkävartisin kengin. Majavat ovat tehneet patojaan ja siksi vesi on noussut. Keväällä myös tulva nostaa veden pintaa. Paikoin polut ja pitkokset ovat veden peitossa. Ojittamattomilta soilta vesi laskee pois hitaasti ja sateet puolestaan nostavat vedenpintaa nopeastikin.

Metsien ennallistamispoltolla lisää elintilaa uhanalaisille hyönteisille

(Päivitetty 11.8.2021) 
Elimyssalon luonnonsuojelualueella poltettiin 11,5 hehtaaria metsää heinäkuun 2021 aikana. Ennallistamispoltolla parannetaan harvinaisten kovakuoriaisten elinympäristöjä. Toimet ovat osa viisivuotista Beetles LIFE -suojeluhanketta

Heinäkuussa poltettu metsä on vanhaa luonnonmetsää, jonka puusto on iältään 130–150-vuotiasta. Metsissä näkyy kuitenkin ihmisen kädenjälki: alueen metsiä on aikanaan kaskettu, ja niistä on otettu puuta kotitarvekäyttöön. Vanhojen metsien ennallistamispoltot ovat monille lajeille elintärkeitä. Osa tarvitsee hiiltynyttä puuta, jota syntyy vain kelottuneen puun palaessa. Kelopuita taas löytyy lähinnä vanhoista metsistä.

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.