Uutisia Elimyssalosta

Elimysjärvellä tulvii

(Päivitetty 17.10.2021)
Elimysjärven kiertävälle reitille kannattaa varautua pitkävartisin kengin. Majavat ovat tehneet patojaan ja siksi vesi on noussut. Paikoin polut ja pitkokset ovat veden peitossa. Syyssateet tuovat lisää vettä eikä se ojittamattomilta soilta laske nopeasti pois.

Metsien ennallistamispoltolla lisää elintilaa uhanalaisille hyönteisille

(Päivitetty 11.8.2021) 
Elimyssalon luonnonsuojelualueella on poltettiin 11,5 hehtaaria metsää heinäkuun aikana. Ennallistamispoltolla parannetaan harvinaisten kovakuoriaisten elinympäristöjä. Toimet ovat osa viisivuotista Beetles LIFE -suojeluhanketta

Heinäkuussa poltettu metsä on vanhaa luonnonmetsää, jonka puusto on iältään 130–150-vuotiasta. Metsissä näkyy kuitenkin ihmisen kädenjälki: alueen metsiä on aikanaan kaskettu, ja niistä on otettu puuta kotitarvekäyttöön. Vanhojen metsien ennallistamispoltot ovat monille lajeille elintärkeitä. Osa tarvitsee hiiltynyttä puuta, jota syntyy vain kelottuneen puun palaessa. Kelopuita taas löytyy lähinnä vanhoista metsistä.  

Levävaarassa lampaiden sijaan työmiehiä

(Päivitetty 26.5.2021)
Levävaaran tilalla ei tänä kesänä nähdä lampaita hoitamassa pihan perinnemaisemaa. Näin ollen siellä ei myöskään ole lammaspaimenia. Levävaarassa tehdään iso ikkunaremontti ja muita kunnostustöitä. Ikkunoiden on määrä olla uusittuina paikoillaan syksyyn mennessä. Pihapiirissä häärii Metsähallituksen työmiehiä, mutta kulku pihan kautta on mahdollista.